ABVAKABO FNV

Principe akkoord over CAO Rijk (15 oktober)

Bonden en werkgever
zijn het hedenochtend eens geworden over een principe akkoord voor een nieuwe
CAO Rijk. ABVAKABO FNV is tevreden over het behaalde resultaat. De rijksambtenaren krijgen een structurele loonsverhoging van 4,1 procent: 3,6
procent per 1 oktober 2001 en 0,5 procent per 1 juli 2002. Ook is de structurele eindejaarsuitkering met 0,1 procent verhoogd. Bovendien ontvangen
de werknemers een eenmalige uitkering in december 2001 van 1.000. ABVAKABO FNV
bestuurder Elise Merlijn: We zijn op weg naar marktconforme arbeidsvoorwaarden
voor de rijksambtenaren. De nieuwe CAO heeft een looptijd van 14 maanden en
loopt van 1 oktober 2001 tot 1 december 2002.

Rijksambtenaren die werken
op onregelmatige tijden, ontvangen een eenmalige uitkering van 450 Euro. Mensen
die werken volgens roosterdiensten ontvangen voortaan een vaste toelage.
Daarnaast wordt een studie gedaan naar een herziening van het stelsel van
vergoedingen voor het werken op onregelmatige tijden en overwerk. De
jeugdlonen worden met onmiddellijke ingang afgeschaft. Jonge werknemers worden
vanaf heden volgens de normale schalen beloond. Gekomen zal worden tot een
nieuw systeem van waarderen en belonen. Voor specifieke groepen werknemers is
een extra beloning afgesproken.
Op CAO niveau is nu ook besloten tot een
gezamenlijk opdrachtgeverschap, in het kader van het wetsvoorstel SUWI, voor de
rentegratie van werkloze en arbeidsongeschikte personen.

Partijen gaan
het principe akkoord binnenkort voorleggen aan hun respectievelijke achterban.
De CAO is van toepassing op circa 120.000
rijksambtenaren.


---

Zoekwoorden:

Deel: ' Principeakkoord over CAO rijksambtenaren '
Lees ook