Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

28/10/99 Prins Bernhard reikt oeuvreprijzen Prins Bernhardfonds uit te Amsterdam

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden reikt donderdagmiddag 28 oktober in de Nieuwe Kerk te Amsterdam vijf oeuvreprijzen uit van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Deze prijzen worden toegekend aan personen of organisaties die zich buitengewoon verdienstelijk hebben gemaakt voor de cultuur en het natuurbehoud in Nederland. Aan elke prijs is een bedrag verbonden van 100.000 gulden. Het Prins Bernhard Cultuurfonds steunt projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud in Nederland. Het fonds doet dit door subsidies te verlenen, prijzen toe te kennen en opdrachten te verstrekken.

Liestbeth Coltof krijgt de Prins Bernhard Cultuurfonds Theater Prijs. Zij is al jarenlang als regisseur actief op het terrein van het kinder- en jeugdtheater. Met haar ideeën en regies heeft zij steeds een bijzondere en invloedrijke rol gespeeld. Sinds 1990 leidt ze met veel succes Huis aan de Amstel.

Hubert-Jan Henket ontvangt de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Toegepaste Kunst en Bouwkunst. Henket ontwierp onder meer het Paviljoen Van Beuningen-De Vrieze van het Museum Boijmans Van Beuningen, de uitbreiding van het Teylers Museum en het Rijkskantorengebouw Ceramique in Maastricht.

Het Nationaal Reddingsfonds Olympisch Stadion wordt onderscheiden met de Prins Bernhard Cultuurfonds Monumenten Prijs. Het fonds heeft zich met succes ingezet voor het behoud van het Olympisch Stadion te Amsterdam. Dankzij de inzet van de stichting kan het gebouw zijn oorspronkelijke functie behouden.

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Kunst- en Cultuureducatie gaat naar het radioprogramma De Blauwbilgorgel. Dit radioprogramma is een samenwerkingsverband tussen de Stichting ProBiblio en de regionale omroepen. Het taaleducatieve programma weet een groot publiek van jongeren in de leeftijdscategorie van 15/16 jaar te bereiken.

De Martinus Nijhoff Prijs gaat naar vertaalster Thérèse Cornips. Zij heeft zich gedurende een periode van circa vijfentwintig jaar beziggehouden met de vertaling van bijna alle delen van de romancyclus Op zoek naar de verloren tijd van Marcel Proust.

Deel: ' Prins Bernhard reikt oeuvreprijzen Prins Bernhardfonds uit '
Lees ook