Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

21/06/02 Prins Bernhard reikt Zilveren Anjers uit in het Koninklijk Paleis te Amsterdam

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bernhard der Nederlanden, Regent van het Prins Bernhard Cultuurfonds, reikt vrijdag 21 juni in het Koninklijk Paleis te Amsterdam vier Zilveren Anjers uit. Dit jaar is de onderscheiding toegekend aan de heren F.D. Antoin, prof. S.J. Doorman Mc., J.H.H. Stienstra en A. Stork. De onderscheiding wordt sinds 1950 jaarlijks toegekend aan maximaal vijf personen die zich vrijwillig en onbetaald hebben ingezet voor de cultuur of het natuurbehoud in Nederland, de Nederlandse Antillen en Aruba.

F.D. Antoin (Bonaire, 1955) uit Bonaire Franklin Domenico ('Boi') Antoin is begaan met het lot van zijn geboorte-eiland Bonaire. Zijn liefde voor dit eiland heeft zich vertaald in een grote belangstelling voor de geschiedenis, het cultuurbehoud en de bescherming van natuur en milieu van en op Bonaire. Sinds 1978 werkt Boi Antoin als journalist en auteur en sinds 1991 publiceert hij regelmatig over de geschiedenis en de cultuur van Bonaire. Ook op het gebied van natuur- en milieubescherming is hij zeer betrokken. Als journalist levert hij een belangrijke bijdrage aan het werk van natuur- en milieugroepen, door regelmatig positieve aandacht te besteden aan het werk van deze groepen.

S.J. Doorman (Den Haag, 1928) uit Waarder Joop Doorman houdt al decennia een pleidooi voor een substantiele plek van kunst en cultuur in onze samenleving en stelt het belang daarvan aan de orde. Hij weet helder te formuleren in interviews, fora en op schrift waarom en onder welke condities overheden kunst zouden moeten subsidieren. Daarnaast heeft de heer Doorman op het gebied van kunst en cultuur veel verschillende bestuurlijke activiteiten verricht. Enkele daarvan zijn: voorzitter van de Vereniging voor Kunstzinnige Vorming en het Sweelinck Conservatorium, voorzitter van jury's bij muziekconcoursen waaronder het bekende Oskar Back vioolconcours en bestuurslid van de K.L. Poll-stichting voor Onderwijs, Kunst en Wetenschappen.

J.H.H. Stienstra (Heerlen, 1932) uit Rosmalen Door zijn vele activiteiten in de culturele sector en zijn
verantwoordelijkheidsgevoel voor kunst en cultuur, geniet Jacques Stienstra zowel in de regio 's-Hertogenbosch als daarbuiten grote bekendheid. Hij bekleedde en bekleedt talloze bestuurlijke functies. Sinds 1990 is hij voorzitter van het Internationaal Vocalisten Concours. De inzet van de heer Stienstra voor het Prinses Christina Concours - voor jonge musici - is groot. Zijn verdiensten werden gehonoreerd met de Bronzen Apollo. Hij was mede-verantwoordelijk voor het verschijnen van het boek 'Kamp Vught' in 1990. De heer Stienstra heeft ook belangrijke initiatieven ontplooit om de restauratie van de Kathedrale Basiliek van St. Jan mogelijk te maken.

A. Stork (Weesp, 1923) uit Weesp Ton Stork heeft zich zijn hele leven ingezet voor de bescherming van het landschap van de Vechtstreek. Meer dan dertig jaar is hij voorzitter geweest van de Commissie voor de Vecht en het Oostelijk en Westelijk Plassengebied. Als vertegenwoordiger van de natuurbescherming had hij zitting in de landinrichtingscommissie Amstelland, waarin hij een bijzondere inspanning verrichtte voor het behoud van de polder De Ronde Hoep. Hij begreep als geen ander dat de verandering begint bij de jeugd. Daarom heeft hij vele lezingen gehouden voor scholen waarin hij met enthousiasme de schoonheid van de Vecht naar voren bracht. Het beschermen van de Vechtstreek is in het leven van Ton Stork verweven.

Deel: ' Prins Bernhard reikt Zilveren Anjers uit '
Lees ook