Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

09/09/99 Prins Claus brengt bezoek aan Nederlands-Duitse Conferentie

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden is donderdag 9 september aanwezig bij de opening van de vierde jaarlijkse Nederlands-Duitse Conferentie (NDC) in de Haniel Akademie in Duisburg. De NDC's zijn laagdrempelige bijeenkomsten, die de bilaterale relaties beogen te versterken en de wederzijdse beeldvorming tussen de Nederlandse en de Duitse bevolking trachten te verbeteren.

De conferentie wordt dit jaar door Duitsland georganiseerd en heeft als thema Op weg naar de kennismaatschappij. Diverse sprekers uit Nederland en Duitsland belichten vanuit verschillende invalshoeken de invloed op de ontwikkeling van de moderne maatschappij van 'kennis' en de mogelijkheid om kennis te vergaren. De NDC wordt geopend door de Nederlandse en de Duitse Ministers van Buitenlandse Zaken, J.J. van Aartsen en J. Fischer.

Prins Claus is beschermheer van de Nederlandse stuurgroep die de NDC in samenwerking met de Duitse stuurgroep voorbereidt.

Deel: ' Prins Claus bezoekt Nederlands-Duitse Conferentie '
Lees ook