Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

Persberichten

13/12/99 Prins Claus bij concert Nationaal Muziekinstrumenten Fonds te Den Haag

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Claus der Nederlanden is voornemens maandagavond 13 december 1999 in de Nieuwe Kerk te Den Haag het concert bij te wonen van het Nationaal Muziekinstrumenten Fonds (NMF). De stichting NMF geeft jong talent en begaafde uitvoerende musici kwalitatief hoogstaande instrumenten in bruikleen.

Het concert wordt uitgevoerd door het Nederlands Jeugd Strijk Orkest (NJSO) onder leiding van dirigent Johannes Leertouwer en de violiste Cindy Albracht. Op het programma staan werken van Strawinsky, Schubert, Lutoslavski en Tsaikovsky. Cindy Albracht bespeelt een in 1797 gebouwde François-Louis Pique-viool die zij in bruikleen kreeg van het NMF. Deze viool werd eerder bespeeld door Theo Olof. Van de musici die deel uitmaken van het NJSO heeft de helft instrumenten uit de collectie van het NMF.

De stichting NMF, waarvan Prins Claus beschermheer is, werd in 1988 opgericht door Theo Olof en Pieter Moerenhout. Het NMF bezit een omvangrijke collectie kostbare muziekinstrumenten en strijkstokken die ter beschikking worden gesteld aan studerende en uitvoerende musici die deze instrumenten niet zelf kunnen bekostigen. De collectie werd met hulp van particulieren, fondsen en het bedrijfsleven bijeengebracht.

Deel: ' Prins Claus bij concert Nationaal Muziekinstrumenten Fonds '
Lees ook