Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

Persberichten

27/01/00 Prins van Oranje gastheer bij startbijeenkomst Stichting 400 Jaar Nederland - Japan te Amsterdam

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje is donderdag 27 januari als gastheer aanwezig bij de startbijeenkomst van de Stichting 400 Jaar Nederland - Japan in het Koninklijk Paleis te Amsterdam. Na toespraken van de voorzitter van de Stichting, mevrouw mr. Y.C.M.T. van Rooy, en dr. T. Nakayama, voorzitter van het Comité 400 jaar Japans-Nederlandse Betrekkingen, zal de Prins het programmaboek met activiteiten in ontvangst nemen. Na het officiële gedeelte van de bijeenkomst volgt een receptie.

Op 19 april is het vierhonderd jaar geleden dat het Nederlandse schip De Liefde, als enige van vijf uit Rotterdam vertrokken schepen, de Usiki baai in Japan bereikte. Dit was het begin van 400 jaar Nederlandse - Japanse betrekkingen. Gedurende lange tijd was Nederland het enige westerse land waarmee Japan betrekkingen onderhield.

De Stichting 400 Jaar Nederland - Japan is middels een kabinetsbesluit opgericht om dit jaar een uitgebreid programma aan activiteiten te ontplooien, te coördineren en te ondersteunen. Daarbij wordt gestreefd naar een nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven, zowel in Nederland als in Japan.

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje en Zijne Keizerlijke Hoogheid de Kroonprins van Japan hebben het beschermheerschap aanvaard van respectievelijk de Nederlandse Stichting en het Japanse Comité.

Deel: ' Prins van Oranje gastheer Stichting 400 jaar Nederland-Japan '
Lees ook