Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

22/05/02 Prins van Oranje neemt eerste deel Geschiedenis van Holland in ontvangst te Den Haag

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Oranje zal woensdag 22 mei 2002 in Den Haag het eerste exemplaar in ontvangst nemen van het eerste deel van de Geschiedenis van Holland. Bijna veertig historici en andere wetenschappers schetsen in deze uitgave de ontwikkeling van het westelijk deel van het land dat nu wordt gevormd door de provincies Noord- en Zuid-Holland. Het eerste deel behelst de periode tot 1572. In de loop van dit en volgend jaar verschijnen de drie andere delen van de Geschiedenis van Holland.

De Stichting Geschiedschrijving Holland heeft tientallen historici, archeologen, kunsthistorici, geografen en sociale wetenschappers gevraagd de geschiedenis van Holland te beschrijven als die van een regio met een eigen gezicht. De uitgave komt tot stand met steun van de provincies Noord- en Zuid-Holland.

De Prins zal het boek ontvangen uit handen van de voorzitter van de Stichting Geschiedschrijving Holland, de heer H.B. van der Goot. De Amsterdamse hoogleraar Middelnederlandse Letterkunde dr. H. Pleij zal bij de boekpresentatie een toespraak houden over Hollandse mentaliteiten en zelfbeelden.

Deel: ' Prins van Oranje neemt eerste deel Geschiedenis van Holland in ontva.. '
Lees ook