Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

07/09/01 Prinses Laurentien houdt welkomstwoord op symposium over analfabetisme

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien der Nederlanden spreekt op vrijdag 7 september een welkomstwoord uit in Congrescentrum De Eenhoorn te Amersfoort tijdens het symposium 'Analfabeten in beeld: ongeletterdheid onder autochtone Nederlanders'. Tevens neemt zij het eerste exemplaar van de bundel 'Als je de woorden maar kent' in ontvangst. Gedichten van Nederlandstalige deelnemers aan de volwasseneneducatie zijn hierin gebundeld.

Het Centrum voor Innovatie van Opleidingen (CINOP) en de Nationale UNESCO Commissie organiseren, in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, een symposium over analfabetisme in Nederland in het kader van de 'Week van het Leren'. Doel van die week is volwassenen bewust te maken van het nut van leren, hen te inspireren tot leeractiviteiten en te informeren over passende onderwijsmogelijkheden.

Naar schatting hebben ongeveer een miljoen volwassen autochtone Nederlanders problemen met lezen en schrijven. Het symposium is een eerste aanzet tot een structurele aanpak van deze problematiek.

Prinses Laurentien heeft als vrijwilligster gedurende haar verblijf in Brussel tijdelijk les gegeven aan volwassen Nederlandstalige analfabeten.

Deel: ' Prinses Laurentien bezoekt symposium over analfabetisme '
Lees ook