Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

15/09/99 Prinses Margriet bij conferentie over jongeren en drugs

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden is woensdag 15 september in het Maastrichts Expositie & Congres Centrum te Maastricht aanwezig bij de openingsbijeenkomst van Stay in Touch, de Second European Conference on Youth and Drugs. Tijdens deze conferentie wordt gesproken over het doorbreken van de vicieuze cirkel van sociaal en maatschappelijk isolement waarin jonge druggebruikers veelal terechtkomen.

Op de conferentie worden ideeën uitgewisseld over een praktische aanpak van dit probleem: wat kunnen ouders, scholen en jeugdzorgverleners concreet doen om marginalisering van deze jongeren te voorkomen? Tijdens de discussies staan vier thema's centraal: jongeren met persoonlijke of gedragsproblemen, jongeren van etnische afkomst, ouders van kinderen die drugs gebruiken, en participatie van jongeren in de preventie van drugsverslaving.

De conferentie wordt geopend door mevrouw dr. E. Borst-Eilers, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De bijeenkomst is bestemd voor wetenschappers, beleidsmakers en medewerkers in de jeugdzorg, verslaafdenzorg en drugspreventie, en wordt georganiseerd door het Trimbos-instituut, Geestelijke Gezondheidszorg Nederland en het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn.

Deel: ' Prinses Margriet bij conferentie over jongeren en drugs '
Lees ook