Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

30/09/99 Prinses Margriet neemt boek over pijlers van democratie Europese Unie in ontvangst

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden neemt als voorzitter van de Europese Culturele Stichting (ECS) donderdag 30 september in de Vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten-Generaal in Den Haag het boek Foundations of Democracy in the European Union in ontvangst. Dit boek bevat de geschiedenis van de democratie vanaf de Griekse Oudheid tot en met de parlementaire democratie in het Europees Parlement. Het boek werd in opdracht van de ECS samengesteld door de Engelse politicoloog John Pinder.

In de bundel wordt aandacht besteed aan de bijdrage die de Lage Landen en Engeland sinds de Middeleeuwen aan de ontwikkeling van de democratie hebben geleverd, onder meer op het democratiseringsproces in Amerika. Daarnaast gaan de auteurs in op de veronderstelling dat de Britse en de Continentale inzichten over het Verenigd Europa fundamenteel van elkaar zouden verschillen.

De Europese Culturele Stichting is een onafhankelijke non-profit organisatie die culturele samenwerking tussen de volkeren in Europa bevordert. De Stichting onderstreept het belang van de ontwikkeling van een veelvormige samenleving waarin verschillende principes en overtuigingen naast elkaar kunnen bestaan. In haar culturele projecten in de landen in de periferie van de Europese Unie koppelt zij culturele activiteiten aan sociale verantwoordelijkheid: zij maakt gebruik van culturele instrumenten om maatschappelijke vraagstukken aan te pakken.

Deel: ' Prinses Margriet ontvangt boek pijlers democratie EU '
Lees ook