Rijksvoorlichtingsdienst

Het Koninklijk Huis

24/09/99 Prinses Margriet opent bijzonder kinderdagcentrum te Naaldwijk

Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Margriet der Nederlanden opent op vrijdag 24 september in Naaldwijk de nieuwbouw van het kinderdagcentrum Zonnehof / Sam Sam.

Het betreft hier de opening van een gebouw dat bestemd is voor twee verschillende groepen kinderen: de 32 ernstig meervoudig gehandicapte kinderen van Zonnehof en de 300 peuters van de reguliere peuteropvang Sam Sam.

Kinderdagcentrum Zonnehof is een van de acht gespecialiseerde kinderdagcentra in Nederland, die aan kinderen met ernstig meervoudige beperkingen zorg biedt. Deze kinderen hebben zowel lichamelijke als verstandelijke beperkingen, vaak in combinatie met een zintuiglijke handicap. Op basis van individuele begeleidingsplannen worden in Zonnehof 32 kinderen dagelijks vanuit verschillende disciplines intensief begeleid. Zonnehof Naaldwijk heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld als een centrum dat expertise ook buiten haar centrum aanbiedt en verder uitbreidt. Het centrum is een van de acht kinderdagcentra van Stichting Ipse, een organisatie die het westelijk deel van Zuid-Holland diensten en zorg aanbiedt aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.

Al sinds 1997 zijn tussen de kinderen van Zonnehof en de peuters van de reguliere peuteropvang van Naaldwijk contacten. Over en weer bleek dat de kinderen op een positieve manier ervaringen kunnen delen. Een aantal kinderen van Zonnehof beleeft veel plezier aan het op eigen wijze participeren in het spel en de bezigheden van de peuters. Omgekeerd wordt het als positief ervaren dat peuters reeds op jonge leeftijd kennis maken met gehandicapte kinderen. De intentie om deze ervaringen verder uit te bouwen en te intensiveren was voor beide voorzieningen reden om samen verder te gaan in een gebouw. Zo worden er meer mogelijkheden gecreëerd om de samenwerking zo concreet mogelijk gestalte te geven.

Deel: ' Prinses Margriet opent kinderdagcentrum te Naaldwijk '
Lees ook