Actueel

Prinses Margriet opent rechtbank in Lelystad

Bron: Rechtbank Zwolle

Datum actualiteit: 13-06-2002

Op woensdag 19 juni zal Prinses Margriet de officiële opening van het nieuwe rechtbankgebouw in Lelystad verrichten. Zij zal onder meer een plaquette onthullen.

Sinds 1982 heeft de rechtbank Zwolle een nevenvestiging in Lelystad. Het grondgebied van de provincie Flevoland behoort tot het arrondissement van de rechtbank Zwolle. De nevenvestiging is geleidelijk uitgebreid door het groeiende inwoneraantal van de provincie en de daarmee samenhangende behoefte aan rechtspraak. Bij de rechtbank in Lelystad worden overtredingen en misdrijven berecht door de kantonrechter, de politierechter en de meervoudige strafkamer. Daarnaast worden er kort gedingen, civiel- en familierechtelijke geschillen, bijstands- en sociale verzekeringszaken behandeld. Zaken die betrekking hebben op het vreemdelingenrecht, het ambtenarenrecht of het algemene bestuursrecht blijven in Zwolle behandeld worden.

Het rechtbankgebouw is ontworpen door Dam en Partners Architecten. Naast hoge en klassieke kolommen die vrij van de gevel staan en het platte dak dragen, is in het gebouw veel glas verwerkt. Dam heeft met het transparante gebouw de openbaarheid van het rechtspreken willen benadrukken. In het interieur is veel kleur aangebracht. Drie zittingzalen hebben hun eigen kleurbeeld zoals rood-roze, groen en blauw. Het meubilair is donker en geeft een formeel karakter aan de zalen. De verschillende rollen, in met name het strafproces, zijn geaccentueerd door de verschillende vormen tafels voor de rechtbank, de officier van justitie en de verdachte.

Deel: ' Prinses Margriet opent rechtbank in Lelystad '
Lees ook