FloraHolland, v/h Bloemenveiling Holland* Prinses Máxima maakt kennis met de sierteeltsector (12-02-03)
* Grote belangstelling voor voorlichtingsbijeenkomst FlorEcom (12-02-03)
Prinses Máxima maakt kennis met de sierteeltsector (12-02-03)

Naaldwijk- In het kader van haar introductieprogramma bezocht Prinses Máxima vanochtend het Westland. De kennismaking met de sierteeltsector bestond uit een rondleiding en een gesprek bij FloraHolland, een bezoek aan een tweetal kwekerijen en een rondleiding bij een exporteur. Tijdens de rondleiding op FloraHolland kreeg zij een uitleg over de veilingklok en de veilingprocessen. Haar bezoek trok, zoals verwacht, veel aandacht van het koperspubliek. Na een korte rondrit over het terrein volgde een gesprek waarin nader van gedachten werd gewisseld over het belang van de sierteeltsector in Nederland en de positie van Nederland in de wereldmarkt. Vervolgens vertrok het gezelschap naar de Dutch Flower Group waar zij de bedrijven Hamifleurs en Intergreen bezocht. Na het bekijken van de werkzaamheden bij de boekettenlijn werd haar een mooi boeket aangeboden. Om de informatie over de keten compleet te maken bracht het gezelschap nog een bezoek aan KP Holland waar zij geïnformeerd werd over de innovatie in moderne teeltbedrijven. De introductietour door het Westland werd beëindigd met een informele lunch in de kas van snij-Anthuriumkwekerij Van der Lugt in De Lier. De prinses was onder de indruk van de dynamiek in de bedrijven en de betrokkenheid van de mensen die in de sierteeltsector werken.


---

Grote belangstelling voor voorlichtingsbijeenkomst FlorEcom (12-02-03)

Ketengedachte en samenwerking centraal tijdens bijeenkomst

Naaldwijk- Een bijzonder initiatief van tien kopers en het Bemiddelingsbureau van FloraHolland leidde ertoe dat ruim tweehonderd kwekers op dinsdag 11 februari een voorlichtingsbijeenkomst bijwoonden over FlorEcom, de elektronische ordersystematiek in de sierteeltbranche. Voorafgaand aan de bijeenkomst schreven de (potentiële) FlorEcom-kopers hun vaste kwekers een brief met de vraag of zij zich willen aansluiten bij FlorEcom. Vervolgens organiseerde het Bemiddelingsbureau van FloraHolland twee bijeenkomsten om de kwekers optimaal over deze ordersystematiek te informeren.

In de ongedwongen bijeenkomst konden kwekers, kopers, bemiddelaars en softwareleveranciers ervaringen met FlorEcom in de keten uitwisselen. Daaruit bleek dat FlorEcom met name geschikt is voor routinematige daghandel van kamer- en tuinplanten en dat een volledig en juist ingevulde Landelijke AanbodsBank (LAB) een vereiste is. Kopers importeren orderregels vanuit LAB in hun systeem en plaatsen hun bestelling. De kweker ontvangt een signaal zodra deze bestelling, al dan niet via het Bemiddelingsbureau, bij hem binnenkomt. De kweker haalt vervolgens de order binnen in zijn computer en bevestigt de bestelling. Een voordeel van FlorEcom is dat de kweker de orderinformatie direct kan overzetten in zijn eigen ordersysteem. Ook kan hij met dezelfde gegevens direct de elektronische aanvoerbrief invullen. Hierdoor wordt de kans op het maken van fouten bij de invoer van gegevens verminderd. Ook geeft de systematiek rust op het kantoor en in de tuin, omdat er niet meer zoveel telefonisch en per fax afgehandeld hoeft te worden, aldus de aanwezige FlorEcom-kwekers en
-kopers.

Tijdens de twee bijeenkomsten was de sfeer open. Er werden kritische vragen gesteld over het gebruiksgemak en over de voordelen. De aanwezige softwareleveranciers gaven een toelichting op de kosten van de benodigde software en op de noodzakelijke aanpassingen. Zo werd er een eerlijk en realistisch beeld gegeven, waaruit duidelijk werd dat FlorEcom geen doel, maar een middel is om sneller en efficiënter zaken te doen en om informatie uit te wisselen in de keten. Het blijft overigens van belang dat de kweker de wensen van zijn kopers kent. Interactie, goede onderlinge communicatie en samenwerking binnen de keten blijven belangrijk. Dat was ook de achtergrond van dit bijzondere initiatief. De deelnemende kopers waren Hamiplant, Noviflora, Sardoflor, Vida Verde, Disva, Lemkes, GEP, Javadoplant, Opex en Waterdrinker.

Deel: ' Prinses Máxima maakt kennis met de sierteeltsector '
Lees ook