rijksvoorlichtingsdienst
20 maart 2013 ­ 14:06
prinses màxima ontvangt president johnson sirleaf van liberia
20 maart 2013 ­ 14:06
rvd, nr. 66

hare koninklijke hoogheid prinses màxima der nederlanden heeft woensdagmiddag 20 maart op de eikenhorst in wassenaar president ellen johnson sirleaf van liberia ontvangen. president johnson sirleaf bezocht de prinses in haar hoedanigheid van co-voorzitter van het 'high level panel on the post-2015 development agenda' van de verenigde naties. de post-2015 ontwikkelingsagenda is het vervolg op de millenniumdoelen voor de wereld die in 2000 door de lidstaten van de verenigde naties met elkaar zijn afgesproken en in 2015 aflopen.

prinses màxima is speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de verenigde naties op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling ('inclusive finance for development'). in deze hoedanigheid sprak de prinses met president johnson sirleaf over het belang van wereldwijde toegang tot financiële diensten en de nieuwe ontwikkelingsagenda. de prinses heeft onlangs, donderdag 5 maart, hierover een toespraak gehouden bij een ronde tafel conferentie op het ministerie van buitenlandse zaken. in haar toespraak gaf zij onder meer aan dat wereldwijd ruim 2,5 miljard mensen nog geen toegang hebben tot financiële diensten. het merendeel hiervan leeft in ontwikkelingslanden

het gesprek tussen prinses màxima en president johnson sirleaf gaat vooraf aan een toespraak die de prinses in haar hoedanigheid van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de verenigde naties op het gebied van inclusieve financiering voor ontwikkeling volgende week op bali gaat houden. het vn-panel komt van maandag 25 tot en met woensdag 27 maart op bali bijeen. tijdens deze bijeenkomst staat vooral het belang van partnerschappen centraal. de prinses spreekt op dinsdag 26 maart tijdens de bijeenkomst van het panel over de noodzaak van het sluiten van partnerschappen tussen onder meer financiële instellingen, non-profit instellingen en ondernemers om de toegang tot financiële dienstverlening te verbeteren.

de bijeenkomst van het high level panel op bali is de vierde in een serie van vijf bijeenkomsten. eind mei biedt het panel haar adviezen aan de secretaris-generaal van de verenigde naties, ban ki-moon, aan.

het vn-panel bestaat uit 27 vooraanstaande personen uit alle delen van de wereld. zij adviseren de secretaris-generaal van de verenigde naties over de nieuwe ontwikkelingsagenda voor de wereld. thema's zijn onder meer armoedebestrijding en duurzame bedrijfsvoering. er is een gedeeld voorzitterschap bestaande uit president cameron van het verenigd koninkrijk, president johnson sirleaf van liberia en president yudhoyono van indonesië.

prinses màxima is in september 2009 benoemd als speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de verenigde naties. de prinses adviseert in deze functie ban ki-moon over toegang tot financiële diensten en zet zich tevens wereldwijd in om financiële diensten voor iedereen toegankelijk te maken. dit draagt bij aan de ontwikkeling van met name lage inkomensgroepen en de mkb-sector. in veel landen is het niet gewoon om een bank- of spaarrekening te kunnen openen of bijvoorbeeld verzekeringen of leningen af te sluiten. sinds juni 2011 is prinses màxima erevoorzitter van het g20 'global partnership for financial inclusion'(gpfi).

president johnson sirleaf bezoekt nederland in het kader van de internationale wereld waterdag op vrijdag 22 maart in den haag.

Deel: ' Prinses Màxima ontvangt president Johnson Sirleaf van Liberia '


Lees ook