PRIORITY TELECOM N.V. MAAKT RESULTATEN OVER HET
EERSTE KWARTAAL BEKEND

Amsterdam, 16 mei 2002 - Priority Telecom N.V. (Euronext Amsterdam: PRIOR), aanbieder van telecommunicatiediensten voor de zakelijke markt, maakt vandaag haar resultaten voor het eerste kwartaal van 2002 bekend.

Highlights Q1 2002

Financieel

§ De omzet bedraagt EUR 32,1 miljoen met een brutomarge van EUR 17,1 miljoen, 53% van de omzet. § Het EBITDA-verlies is gedaald naar EUR 4,7 miljoen ten opzichte van EUR 10,0 miljoen in het vierde kwartaal van 2001. § Voorziene eenmalige betalingen van EUR 44,3 miljoen in contanten in het eerste kwartaal van 2002, gerelateerd aan schikkingen van schulden en verplichtingen van uitgefaseerde internationale wholesale activiteiten. § Lange termijn schulden van EUR 16,3 miljoen per 31 maart 2002. § Beschikbare liquide middelen van EUR 66,1 miljoen per 31 maart 2002.

Operationeel

§ Rationalisatie van de organisatie en concentratie van de beschikbare middelen op de kerntaken verkoop, levering en facturatie van op glasvezel gebaseerde diensten aan zakelijke klanten. § Het aantal spraakminuten van zakelijke klanten bedroeg in het eerste kwartaal van 2002 27,4 miljoen.

De eerste resultaten van de kostenbeheersingsmaatregelen die in 2001 werden doorgevoerd, waren in het eerste kwartaal van 2002 zichtbaar, met operationele kosten van EUR 21,8 miljoen, een vermindering van EUR 5,7 miljoen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2001. Voordelen van de in maart 2002 doorgevoerde rationalisatie worden in de tweede helft van 2002 verwacht.

In een commentaar op de resultaten over het eerste kwartaal van 2002 zei de CEO van Priority Telecom David Chadwick: "Onze voornaamste focus lag op het ten uitvoer brengen van essentiële winstgevendheidsmaatregelen die zorg dragen voor een maximaal rendement op de investeringen van de onderneming. De verbetering van ons EBITDA-resultaat in het eerste kwartaal van dit jaar weerspiegelt onze focus op beheerste groei met winstgevendheid en de voortdurende herziening van de operationele kosten".

Belangrijke gebeurtenissen

In maart 2002, heeft Priority Telecom haar organisatie gerationaliseerd. Priority Telecom heeft haar middelen toegewezen en geconcentreerd op de kerntaken verkoop, levering, facturatie en klantenservice, waardoor 133 arbeidsplaatsen zijn komen te vervallen in Nederland. De onderneming heeft deze rationalisatie geïnitieerd om haar doelstelling te kunnen bereiken om in de tweede helft van 2002 een positieve EBITDA te realiseren.

Financieel overzicht

Priority Telecom heeft haar EBITDA-verlies substantieel verminderd tot EUR 4,7 miljoen in het eerste kwartaal van 2002, een daling van EUR 5,3 miljoen ten opzichte van het totale EBITDA-verlies in 2002.

Financiële Resultaten
(EUR miljoen) 4e kwartaal 2001 1e kwartaal 2002
Omzet 31,9 32,1
Directe kosten (14,8) (15,0)
Bruto marge 17,1 17,1
Bruto marge % 54% 53%

Operationele kosten (25,6) (21,8)
EBITDA (8,5) (4,7)

Investeringen 21,5 9,0

Toelichting op de resultaten

De omzet nam in het eerste kwartaal van 2002 toe naar EUR 32,1 miljoen ten opzichte van een omzet van EUR 31,9 miljoen in het vierde kwartaal van 2001, waarbij de productmix stabiel is gebleven.

De directe kosten bedroegen EUR 15,0 miljoen, resulterend in een bruto marge van 53%, vergeleken met een bruto marge op de kernactiviteiten van 54% in het vierde kwartaal van 2001.

De operationele kosten daalden in het eerste kwartaal van 2002 met EUR 3,8 miljoen naar EUR 21,8 miljoen, een daling van 15% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2001.

Het EBITDA-verlies bedroeg EUR 4,7 miljoen in het eerste kwartaal van 2002. Dit komt overeen met een daling van EUR 5,3 miljoen ten opzichte van het geconsolideerde EBITDA-verlies van EUR 10,0 miljoen in het vierde kwartaal van 2001, waarvan EUR 8,5 miljoen toe te rekenen was aan de kernactiviteiten.

De netto financiële baten bedroegen in het eerste kwartaal van 2002 EUR 0,3 miljoen en bestonden voornamelijk uit rente, valutaresultaten en aflossingen van door leveranciers gefinancierde middelen.

Het netto verlies over het eerste kwartaal van 2002 bedroeg EUR 14,3 miljoen, inclusief een eenmalige (netto) buitengewone bate van EUR 9,4 miljoen. De buitengewone bate bestaat uit een positief resultaat van EUR 13,2 miljoen verkregen door getroffen schikkingen gerelateerd aan de uitfasering van internationale wholesale activiteiten. Deze bate is gedeeltelijk ongedaan gemaakt door een voorziening van EUR 3,8 miljoen getroffen voor de onlangs aangekondigde rationalisatie van de organisatie.

De investeringen voor het netwerk, apparatuur bij de klant en andere investeringen bedroegen EUR 9,0 miljoen in het eerste kwartaal van 2002.

Liquiditeit Priority Telecom heeft EUR 66,1 miljoen in beschikbare liquide middelen per 31 maart 2002. In het eerste kwartaal van 2002 heeft Priority Telecom eenmalige betalingen verricht van EUR 44,3 miljoen. Deze betalingen waren reeds voorzien en zijn gerelateerd aan de schikking van de uitgefaseerde activiteiten.

Operationeel overzicht

Priority Telecom heeft beheerste groei met winstgevendheid bereikt door zich te concentreren op het aantrekken van nieuwe klanten dichtbij haar fijnmazige glasvezelnetwerk en de verkoop van additionele diensten aan bestaande klanten. In haar belangrijkste markten in Nederland, Oostenrijk en Noorwegen is het aantal klanten naar 7.943 gegroeid.

De omzet uit zakelijke spraakdiensten bleef ongeveer gelijk met EUR 13,0 miljoen in het eerste kwartaal van 2002, vergeleken met EUR 12,8 miljoen in het vierde kwartaal van 2001. De omzet uit value added data, IP en hosting diensten is gestabiliseerd op EUR 19,1 miljoen.

Het aantal werknemers (fte) van Priority Telecom bedroeg 660 aan het eind van het eerste kwartaal 2002 vergeleken met 669 aan het begin van 2002.

Het aantal spraakminuten van zakelijke klanten dat over het Priority Telecom netwerk werd afgewikkeld bedroeg in het eerste kwartaal van 2002 27,4 miljoen minuten ten opzichte van 27,3 miljoen minuten in het vierde kwartaal 2001.

Verwachtingen 2002

Wij geloven dat Priority Telecom goed gepositioneerd is in de huidige telecommunicatiemarkt. Ons bestaande glasvezelnetwerk en ons klantenbestand stellen ons in staat onze marktpositie te consolideren, met behoud van liquiditeit en toename van onze operationele winstgevendheid. Wij verwachten dat onze voortdurende nadruk op het aanbieden van klantgerichte diensten, gerichte verkoop, strakke kostenbeheersing en rendementsgedreven additionele investeringen zal leiden tot voortdurende verbetering van onze operationele winstgevendheid. Wij verwachten onze winstgevendheids-doelstelling te behalen om in de tweede helft van 2002 een positief EBITDA-resultaat te realiseren.

Priority Telecom N.V.

Priority Telecom, gevestigd in Amsterdam, is een aanbieder van telecommunicatiediensten voor de zakelijke markt die zich voornamelijk concentreert op haar belangrijke stedelijke markten in Nederland, Oostenrijk en Noorwegen. Priority Telecom levert high speed internet toegang, private data netwerken, op maat gemaakte netwerkdiensten en spraakdiensten aan zakelijke klanten. Priority Telecom richt zich met name op middelgrote en grote zakelijke klanten en stedelijke en nationale telecommunicatieaanbieders en maakt hierbij optimaal gebruik van haar fijnmazige stedelijke glasvezelnetwerk en haar ervaren lokale salesteams. Priority Telecom is genoteerd aan Euronext Amsterdam met het symbool "PRIOR". Nieuws en informatie is te vinden op www.prioritytelecom.com.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Priority Telecom N.V.
Marc Eilering
Manager Corporate Development
Tel: 020 - 778 2760
E-mail: investor.relations@prioritytelecom.com

Forward-looking statements

Dit persbericht bevat "verklaringen over de toekomst", waaronder verklaringen over plannen, toekomstige gebeurtenissen of prestaties en onderliggende aannames en andere verklaringen die geen opsomming van historische feiten zijn. Priority Telecom waarschuwt de lezer dat zo'n verklaring over de toekomst geen garanties bevat over toekomstige prestaties en bepaalde belangrijke factoren zouden in de toekomst de daadwerkelijke resultaten van Priority Telecom kunnen aantasten, en zouden ervoor kunnen zorgen dat de daadwerkelijke resultaten van Priority Telecom wezenlijk verschillen van de resultaten die in de verklaringen over de toekomst zijn geuit door of namens Priority Telecom. Priority Telecom heeft geen verplichtingen om de resultaten van zo'n vooruitzicht openbaar te maken als dit tot misvattingen leidt na de datum van deze openbaarmaking.

Tabellen opvraagbaar bij de Marc Eilering

Deel: ' Priority Telecom N.V. resultaten eerste kwartaal '
Lees ook