onder embargo tot donderdag 10 juni 1999 12.00 uur
PERSBERICHT

Nieuwe cijfers over verslaving in Nederland
10 juni 1999

Steeds meer nationaliteiten (> 100) doen beroep op de verslavingszorg. Problemen met XTC lijken te dalen maar het problematisch amfetamine gebruik groeit onrustbarend Heroïne stabiliseert en de problemen door cocaïne-gebruik blijven aanhoudend stijgen. Crack wordt voor het eerst als probleem zichtbaar bij de hulpverlening. De instroom van oudere harddrugverslaafden stijgt en de instroom van jongeren daalt.  
Hedenmorgen zijn de nieuwe jaarcijfers over 1998, uit het Landelijk Alcohol en Drugs Informatiesysteem (LADIS), door de stichting Informatievoorziening Verslavingszorg te Houten gepubliceerd. De stichting IVV verzamelt in opdracht van de minister van VWS alle gegevens over de hulpverlening aan verslaafden in Nederland. Het systeem bestaat sinds 1986 en levert een bijdrage aan de onderbouwing van de beleidsontwikkelingen van de overheid t.a.v. het verslavingsbeleid. Alle instellingen voor ambulante verslavingszorg leveren hun gegevens aan het landelijke systeem, waarmee een totaal inzicht in de omvang en aard van de problematische gebruikers van alcohol en drugs en gokkers in Nederland ontstaat.
Enkele in het oog springende ontwikkelingen zijn:

De problematiek blijft redelijk gespreid over Nederland. Ca. 47% van de cliënten woont in een stad van 100.000 of meer inwoners. 33% van de cliënten woont in dorpen en steden met minder dan 50.000 inwoners. Drugsproblematiek daarentegen is voor bijna 70 % geconcentreerd in de steden boven 50.000 inwoners Het aantal hulpvragen bij overmatig/problematisch gebruik van alcohol neemt voor het eerst sinds jaren met 8% toe. In totaliteit hebben bijna 22.400 personen hulp gezocht bij de instellingen voor ambulante verslavingszorg voor hun alcoholproblemen. Dit blijft, ofschoon het hoogste aantal in 10 jaar, slechts een klein deel van de naar schatting 185.000 zware alcoholisten en 165.000 problematische drinkers die Nederland telt
Het aantal hulpvragen bij overmatig/problematisch gebruik van drugs groeit naar ruim 25.000 personen. Daarmee worden tussen de 90-92% van alle naar schatting in Nederland aanwezige problematische harddruggebruikers (bron: VWS, Trimbos1997, 25.000-27.000) in 1998 bereikt. Daarmee scoort de verslavingszorg het hoogste bereik onder drugverslaafden van heel Europa.
Het aantal nieuwe jonge heroïne cliënten, met name in de groep 15-24 jaar, neemt sterk af. De toename is voornamelijk in de leeftijdsgroep boven de 30 jaar. In totaliteit stijgt heroïne met 2%.
Ecstasy (XTC) daalt van ruim 450 ingeschreven personen in 1997 naar 340 personen in 1998.
Van alle gebruikte drugs stijgen inschrijvingen voor cocaïne en amfetamine met 12 % het sterkst, als primaire oorzaak van de moeilijkheden. Meer dan 4500 personen met cocaïne problemen waren in 1998 ingeschreven (1997= 4100). De groei van amfetamine is eveneens opmerkelijk. Sedert 1996 is er een groei van ruim 40% te constateren. Ofschoon het aantal ingeschrijvingen in het geheel nog beperkt is (ca 900 personen), is de aanhoudende groei zorgelijk en mogelijk is er een relatie tussen het algemeen toenemend recreatief gebruik van stimulerende middelen enerzijds en de stijging van problemen met amfetaminengebruik anderzijds.
In 1998 zijn iets minder dan 3.300 personen voor primaire problemen met cannabis bij de hulpinstellingen geweest. Dit is 1% hoger dan in 1997. De aanhoudende toename in de afgelopen jaren lijkt tot stilstand te komen. In totaliteit maken cannabiscliënten evenals het voorgaande jaar, 6% van de totale groep hulpvragers uit. Het beroep op de hulpverlening van mensen met gokproblemen is nog steeds groter dan het beroep op hulp vanwege een cannabisprobleem. De groep problematische gokkers daalt al enige jaren, mede door de beleidsintensivering, naar ruim 4.300. Zij maken nu ca. 7 % van de totale groep hulpvragers uit.
In het algemeen stijgt in de verslavingszorg de groep oudere verslaafden (30+) en daalt het aantal personen tot 30 jaar. Daarnaast treedt dus steeds meer diversiteit van herkomst op. Of daarmee iets van de veranderde problematiek of over de toegankelijkheid van de verslavingszorg voor jongeren en minderheden wordt gezegd dient nader onderzocht te worden.
beïnvloed door het grote aantal personen van binnen en buiten Europa en dikwijls van een andere culturele achtergrond, die een beroep doen op de hulpverlening. Enkele opmerkelijke groepen zijn (tussen haakjes aantallen): Marokko (1067), Turkije (536), Duitsland (373), Iran (349), Ver. Koninkrijk (223), België (178), Italië (150), vml. Joegoslavië (121).
 
=0=0=

 
De publicatie Kerncijfers LADIS 1998 is te bestellen bij Stichting IVV, Postbus 504, 3990 GH Houten. Tevens zijn de cijfers binnenkort beschikbaar op Internet www.ivv.nl
Nadere informatie omtrent deze publicatie kan worden gevraagd bij drs. V.C.M. van Alem, stafmedewerker analyse, of de heer. A.W. Ouwehand, directeur, tel: 030-6358220.
 
 
Houten, 10-6-1999

Deel: ' Problematisch amfetaminegebruik groeit onrustbarend '
Lees ook