Agalev (Vlaanderen)

P E R S M E D E D E L I N G
A G A L E V K A M E R

Brussel, 11 maart 2003

Problemen bij Vervroegd vakantiegeld - Bruggepensioneerde arbeiders. Mogelijk verlies van 400 euro.


Het Arbitragehof heeft zich uitgesproken over een klacht van een bruggepensioneerde arbeider. De klacht stelde dat er een verschillende taxatie van het vakantiegeld is tussen een arbeider en bediende wanneer hij met brugpensioen gaat.

De bediende krijgt een aparte voordelige taxatie voor het vakantiegeld (in hetzelfde jaar). Bij de arbeider wordt het vakantiegeld bij alle inkomsten gerekend (een jaar later) en dus progressief getaxeerd. Dit zou een gemiddeld nadeel van 400 EUR kunnen betekenen. Het arrest vindt dit een discriminatie.

De benadeelde bruggepensioneerden kunnen nog klacht indienen op basis van het arrest. Dit moet echter snel gaan, m.n. het bezwaarschrift voor het aanslagjaar 2002 moet binnen de 3 maanden vanaf de verzending van het aanslagbiljet worden ingediend. Dus voor verschillende mensen wordt het dringend. Minister Reynders dient de mensen nu grondig te informeren en hun rechten te vrijwaren.

Wij vernemen overigens dat Minister Reynders een wetsinitiatief gaat nemen om de grond voor de discriminatie weg te nemen. Maar daardoor zal de discriminatie de facto niet verdwijnen. Want alles heeft te maken met het verschil van statuut tussen arbeiders en bedienden.

Voor Agalev dient de uitbetaling van vakantiegeld bij uitdiensttreding van de arbeiders op dezelfde wijze te gebeuren als voor de bedienden op het moment van einde overeenkomst. De specifieke voordelige taxatie gebeurt dan voor arbeiders en bedienden.

Dezelfde regeling dient te gelden voor arbeiders die werkloos worden of met pensioen gaan.

Dit kadert in de gelijke behandeling van arbeiders en bedienden. Deze discriminaties dienen snel weggewerkt te worden.

Joos Wauters, Volksvertegenwoordiger Agalev
0478 21 62 83

---
Meer informatie:
Agalev Kamerfractie
Tel. 02 549 84 18 Fax 02 549 87 98
e-mail: fractie.kamer@agalev.be

Deel: ' Problemen bij Vervroegd vakantiegeld - bruggepensioneerde arbeiders '
Lees ook