Gemeente Breda

16-08-2001

Procedure rond ziekenhuisopname bij verschijnselen meningokokkenziekte
In verband met de actualiteit rond de meningokokkenziekte heeft wethouder Heerkens van Volksgezondheid vanavond de raadscommissie Sociale zaken, Arbeidsmarktbeleid en Welzijn geïnformeerd over de procedure die gevolgd wordt als iemand met symptomen die lijken op deze ziekte in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Dagelijks duizenden keren per jaar worden mensen met verschijnselen die horen bij deze ziekte in het ziekenhuis opgenomen. Gisteren is ook in Breda een kindje opgenomen met verschijnselen die mogelijk duiden op meningitis. Het is absoluut nog niet bekend of het daadwerkelijk om een meningokokkenziekte gaat. De ouders van de kinderen die op dezelfde school zitten als het kind, zijn in overleg met de GGD uit voorzorg door de school geïnformeerd.

Bij verschijnselen die lijken op de meningokokkenziekte is de procedure als volgt:
Bij ziekenhuisopname wordt een bacteriekweek genomen om vast te kunnen stellen of het om deze ziekte gaat.
Na vier dagen is de uitslag van dit onderzoek bekend. Dan is alleen duidelijk of het om een meningokok gaat, nog niet welk type (B of C) het is. Dat duurt dan weer enkele dagen.
Als na vier dagen zou blijken dat het om een meningokok gaat, wordt het gezin van de patiënt preventief behandeld. Verder wordt er geen actie ondernomen.

Als er zich meerdere gevallen van meningokokkenziekte in een beperkte geografische omgeving voordoen, komt het landelijk Outbreak Managementteam bij elkaar die eventuele verdere actie bepalen. Daarvoor is op dit moment in Breda geen enkele aanleiding. Mensen die desondanks vragen hebben over vaccinatie kunnen terecht bij de informatielijn van de GGD West-Brabant via telefoonnummer 0800 0776.

Breda, 16 augustus 2001

Deel: ' Procedure Breda bij meningokokkenziekte '
Lees ook