Provincie Utrecht


Persbericht
09 februari 1999

PROCEDURE VERKIEZINGEN EERSTE KAMERVERKIEZINGEN

Eén keer in de vier jaar kiezen de leden van Provinciale Staten de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn vanochtend akkoord gegaan met de een leidraad voor deze verkiezingen.
De handleiding geeft aan welke procedure er gevolgd moet worden.

De belangrijkste data zijn:

* 20 april 1999 Sluiting van de kandidaatstelling
* 25 mei 1999 Stemming

* 8 juni 1999 Aftreden eerste Kamer en eerste bijeenkomst nieuw samen-gestelde Kamer

(Voor informatie: Walter Sans )
actueel@prvutr.nl 030 - 258 31 69/ 030 258 24 34)

Zoekwoorden:

Deel: ' Procedure Utrecht eerste kamerverkiezingen vastgesteld '
Lees ook