Provincie Utrecht


Persbericht
27 januari 1999

BEGRENZINGSPROCEDURES ECOLOGISCHE HOOFDSTRUCTUUR OP TIJD GEREED

De provincie gaat tijdelijk extra personeel aantrekken om de begrenzingsprocedures van de Ecologische Hoofdstructuur op tijd (uiterlijk 31 december 2000) te kunnen afronden. Met de afronding van de begrenzingsprocedures is gewacht totdat de besluitvorming over het Plan van Aanpak De Venen in 1998 is afgerond. Ook is er gewacht op de ontwikkelingen rond de Reconstructiewet Varkenshouderij. Nu deze processen in een eindstadium gekomen zijn, kan de provincie versneld de begrenzingsprocedure vaststellen.

De door het bestuur gewenste einddatum van 31 december 2000 maakt de inzet van extra personeel noodzakelijk. In IPO-verband hebben de provincies tegenover het ministerie van LNV de verplichting op zich genomen om op die datum de begrenzingen te hebben afgerond. De Dienst Landelijk Gebied (DLG) van het ministerie van LNV gaat meewerken aan een oplossing om de procedures op tijd te kunnen afronden. Ook daar is extra personeel voor vereist. Door extra mensen beschikbaar te stellen, geeft de provincie aan dat het beëindigen van de begrenzingsprocedures hoge prioriteit heeft. (Voor informatie: Frank Santman actueel@prvutr.nl 030 - 258 33 25)

Zoekwoorden:

Deel: ' Procedures Ecologische Hoofdstructuur Utrecht op tijd gereed '
Lees ook