PERSBERICHT

Process-industrie nieuw aandachtgebied BSA

Amsterdam, 16 september 1999 - De Stichting Business Software Alliance Nederland (BSA) heeft onlangs beslag gelegd op software bij een middelgroot bedrijf in de regio Amsterdam, dat actief is in de chemische industrie. Softwaredeskundigen, vergezeld van een deurwaarder, hebben software aangetroffen van verschillende BSA-leden, waaronder Corel Corporation en Microsoft. BSA sluit niet uit dat er meer bedrijven in dit marktsegment op korte termijn benaderd zullen worden.

De actie past volledig binnen het beleid van de BSA om marktgerichte acties uit te voeren. Wanneer er een gegrond vermoeden bestaat, dat derden inbreuk maken op de auteursrechten van haar aangesloten leden, zal de BSA overgegaan tot een passende actie. Dit kan bijvoorbeeld een beslaglegging zijn. Daarvoor vraagt de BSA altijd toestemming van de terzake bevoegde President van de Rechtbank. Pas daarna volgt daadwerkelijke beslaglegging met hulp van een deurwaarder en een aantal softwaredeskundigen. Zij zoeken zowel handmatig als met een 'search tool' op de harde schijven van de diverse aanwezige computers naar illegale software. Een lijst van software die wordt aangetroffen wordt door de deurwaarder aan de BSA overhandigd. Daarbij gaat het uitsluitend om software van BSA-leden.

Aandachtsgebied BSA
Naast het geven van voorlichting, voert de BSA regelmatig campagnes die specifiek gericht zijn op verschillende industrietakken. Momenteel is de BSA actief met een direct mailing campagne gericht op legalisatie van software bij onder meer de accountants- en administratiekantoren, de grafische branche, bouwbedrijven en bedrijven die na 1996 zijn opgericht en een snelle groei hebben doorgemaakt. Doel van deze campagne is bedrijven ervan bewust maken dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor een goed beleid op softwaregebied. Ook andere branches zullen de komende maanden benaderd worden met deze mailing.

###

Sinds 1988 vertegenwoordigt de Business Software Alliance (BSA) wereldwijd de toonaangevende softwareproducten naar zowel overheden als bedrijfsleven en consumenten. De BSA licht softwaregebruikers voor op het gebied van auteursrechten, streeft naar een publieke opinie die innovatie aanmoedigt en verkoopkansen bevordert en strijdt tegen gebruik en distributie van illegale software.
Internationale leden van de BSA zijn Adobe Systems, Apple Computer, Attachmate, Autodesk, Bentley Systems, Compaq Computer, Corel Corporation, IBM, Intel, Intuit, Lotus Development, Microsoft, Network Associates, Novell, Sybase, Symantec en Visio Corporation.
Lokale leden in de Benelux zijn Aladdin Knowledge Systems, Davilex Software en AfAS Software.
Meer informatie over de BSA vindt u op www.bsa.nl. De BSA is bereikbaar op telefoonnummer 0800-899 85 66 of via Email: contact@bsa.nl

Deel: ' Process-industrie nieuw aandachtgebied BSA '
Lees ook