CBS

Producentenvertrouwen verder gedaald

Het producentenvertrouwen, de stemmingsindicator van de ondernemers in de industrie, is in februari fors gedaald van -3,8 naar -6,8 en daarmee uitgekomen op het laagste niveau sinds 1993. Het verslechterde oordeel van de ondernemers over hun orderpositie is voor een belangrijk deel de oorzaak van de sterke daling van de stemmingsindicator. Uit de conjunctuurtest van het CBS blijkt verder dat de orderontvangst en de productie in januari zijn gedaald ten opzichte van december. Bovendien verwachten de ondernemers in de industrie voor de komende maanden een verdere afname van hun personeelsbestand.

Vertrouwen industrie afgenomen
Het producentenvertrouwen is in februari sterk gedaald ten opzichte van januari (-3,0 procentpunt) en uitgekomen op -6,8. Een dergelijke grote daling van het producentenvertrouwen is voor laatst voorgekomen in 1998, ten tijde van de Aziëcrisis. Het vertrouwen van de Nederlandse industrie is in de afgelopen maanden fors afgenomen. In november vorig jaar stond het producentenvertrouwen nog op -0,7. Als gevolg van de daling in februari is de indicator op het laagste niveau beland sinds september 1993. De daling van het vertrouwen wordt grotendeels veroorzaakt door het verslechterde oordeel van de ondernemers over hun orderpositie. Deze deelindicator van het producentenvertrouwen is gedaald van -5,1 in januari naar -10,8 in februari, de grootste daling sinds november 1992.

Minder orders
De Nederlandse industrie heeft in januari minder orders ontvangen dan in december. De ondernemers zijn somber gestemd over de orderontvangst en beoordelen de omvang van hun orderportefeuille als te klein. De bedrijvigheid is in januari licht gedaald en de ondernemers verwachten voor de komende maanden geen toename van de productie. De voorraden gereed product zijn naar het oordeel van de producenten te groot gelet op de te verwachten afzetontwikkeling. Zij voorzien dat de werkgelegenheid in de industrie in de komende maanden verder zal afnemen.

Technische toelichting
Het producentenvertrouwen in de industrie, beschikbaar vanaf 1985, is samengesteld uit drie deelindicatoren: de verwachte bedrijvigheid, het oordeel van de ondernemers over de orderpositie en het oordeel over de voorraden gereed product. Een nadere toelichting over het producentenvertrouwen en de conjunctuurtest vindt u op onze website. De orderpositie is een index (juli 2000=100) gebaseerd op de in maanden gemeten hoeveelheid werk in voorraad bij de Nederlandse industrie. De vragen naar het oordeel van de ondernemers betreffen de orderontvangst, orderportefeuille, voorraden en de productiecapaciteit. Deze oordeelsvragen zijn een momentopname waarbij de ondernemer rekening houdt met de ontwikkelingen in het recente verleden en zijn verwachtingen voor de komende periode.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 58 16 Fax (070) 337 59 71 E-mail: persdienst@cbs.nl

PB03-036
25 februari 2003
9.30 uur

Centraal Bureau voor de Statistiek
Persbericht

Deel: ' Producentenvertrouwen in Nederland verder gedaald '
Lees ook