De Nederlandsche Bank NV
Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting

15 Juli 1999

Productie eurobankbiljetten van start

Dit is een vertaling uit het Engels van een persbericht dat de Europese Centrale Bank heden om 15.00 uur (Centraal-Europese Tijd) heeft verspreid:

De productie van de eurobankbiljetten is gestart. Drukkerijen in de volgende landen zijn begonnen of zullen in juli met de productie beginnen: België, Duitsland, Italië, Nederland en Spanje. De productie door de overige drukkerijen zal, in overeenstemming met de globale planning, gedurende de komende maanden van start gaan. De latere start van de productie door sommige drukkerijen hangt samen met het aantal bankbiljetten dat men moet drukken, of de planning van de productie van nationale bankbiljetten die nog moeten worden gedrukt. Voor nadere informatie over de betrokken drukkerijen wordt verwezen naar de aangehechte landkaart (annex 1).

Iedere nationale centrale bank was verantwoordelijk voor de beslissing waar de benodigde beginvoorraad voor ieder land zou worden gedrukt.

De eurobankbiljetten en -munten worden op 1 januari 2002 in omloop gebracht. Er resteren dus nog 900 dagen tot de invoering. Voor 1 januari 2002 dienen ongeveer 13 miljard bankbiljetten te worden gedrukt voor de 11 deelnemende landen: 9 miljard biljetten ter vervanging van de nationale bankbiljetten en 4 miljard biljetten als voorraad. Voor nadere informatie wordt verwezen naar de aangehechte tabel (annex 2). Deze bankbiljetten vertegenwoordigen een waarde van ongeveer EUR 600 miljard. De raming van het aantal bankbiljetten dat voor de invoering moet worden gedrukt, wordt jaarlijks aangepast om rekening te houden met mogelijke veranderingen in de vraag naar deze bankbiljetten.

De start van de productie volgt op meerdere geslaagde voorbereidende stappen: goedkeuring van de ontwerpen en de technische specificaties, goedkeuring van de proefdrukken, het drukken van series proefbiljetten en het opzetten van een kwaliteitsbewakingssysteem.

Een brochure over de eurobankbiljetten en -munten wordt u heden per post toegestuurd of is aan te vragen bij de ECB of de nationale centrale banken. Voorts kunt u twee foto's van de start van de productie `downloaden' van de Website van de ECB (www.ecb.int) of de Nederlandsche Bank (www.dnb.nl). Voor televisie is er - beperkt - een video (betacam) beschikbaar met beelden van de start van de productie die kan worden aangevraagd bij de press office van de ECB (00-49-69-1344 7455) of de Afdeling Externe betrekkingen en voorlichting van de Nederlandsche Bank (020-524 3361).

Zie het originele bericht voor:

Twee foto's van het drukken van eurobankbiljetten Download picture Download picture
afmeting 8,2 x 8,2 cm
(Jpeg 300 Dpi, 638 Kb) afmeting 8,2 x 8,2 cm
(Jpeg 300 Dpi, 586 Kb)
Klik op de thumbnail om de foto te downloaden!
Brochure 'De eurobankbiljetten en euromunten'
Read / Download eurobr_nl.pdf (1,0 Mb)

Deel: ' Productie eurobankbiljetten van start '
Lees ook