Greenpeace

Productie giftige broomhoudende stof verboden

Greenpeace en Zeeuwse Milieufederatie zeer verheugd met uitspraak Raad van State

29 Januari 2003, Amsterdam, NETHERLANDS

De Raad van State heeft vandaag de eerder verleende vergunning voor de productie van de broomhoudende brandvertrager FR-720 door Broomchemie Terneuzen vernietigd. De rechter oordeelt dat informatie over de exacte eigenschappen van de stof FR-720 en de risico's en gevolgen van deze stof voor het milieu ontbreken. Om die reden had de vergunning aldus de rechter niet verleend mogen worden. Greenpeace en de Zeeuwse Milieufederatie zijn zeer verheugd met deze uitspraak. Voor het eerst worden basisprincipes als 'voorzorgsprincipe' en 'recht op informatie' serieus genomen. De milieuorganisatie eist al jaren dat chemische stoffen pas in gebruik mogen worden genomen, als is aangetoond dat deze onschadelijk zijn voor het milieu.

In november 2001 verleende staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat een vergunning aan Broomchemie voor de productie van de nieuwe brandvertrager FR-720. Toenmalig minister Pronk van Milieu deed deze vergunning teniet door de productie, export, handel en het gebruik van deze stof te verbieden. Pronk vermoedde dat de stof een gevaar kon opleveren voor mens en milieu. Broomchemie spande een kort geding aan tegen dit verbod, maar de President van de rechtbank in Den Haag oordeelde dat er geen spoedeisend belang was en verwees naar de bodemprocedure bij de Raad van State die Greenpeace en de Zeeuwse Milieufederatie inmiddels hadden opgestart. Vandaag stelde de Raad van State Greenpeace en de Zeeuwse Milieufederatie in het gelijk.

Greenpeace voerde in het voorjaar van 2001 actie tegen giftige stoffen als broomhoudende brandvertragers. Bij honderd huishoudens werd stofgezogen om te onderzoeken welke giftige stoffen er zoal uit huishoudelijke producten lekken en zo onze omgeving vervuilen. Uit dat onderzoek bleek dat ook broomhoudende brandvertragers in het huisstof werden aangetroffen. De milieuorganisatie voerde in dezelfde periode actie bij Broomchemie en eiste dat Broomchemie de productie van de giftige stoffen zou staken en zou overstappen op de productie van milieuvriendelijke brandvertragers.

Broomhoudende brandvertragers worden toegepast in consumentenproducten als computers en televiestoestellen om te voorkomen dat ze te snel vlam vatten. Deze stoffen zijn echter erg giftig, breken nauwelijks af in het milieu en hopen zich op in het vetweefsel van mensen en dieren. De stoffen komen eenvoudig in het milieu terecht; tijdens de productie, tijdens het gebruik in consumentenproducten en wanneer deze producten bij het afval terechtkomen. Broomhoudende vlamvertragers worden niet alleen in huisstof teruggevonden maar bijvoorbeeld ook in potvissen. Er bestaan diverse milieuvriendelijke alternatieven voor de giftige broomhoudende vlamvertragers.

Greenpeace ziet het besluit van de Raad van State als een duidelijk signaal voor toekomstige wet- en regelgeving voor de omgang met giftige stoffen. In maart van dit jaar zal de Europese Commissie een voorstel doen voor het toekomstige EU-beleid op giftige stoffen. Greenpeace gaat ervan uit dat het voorzorgsprincipe, dat nu ook juridisch wordt onderkent door de Raad van State, hierbij centraal zal staan.

Deel: ' Productie giftige broomhoudende stof verboden '
Lees ook