CBS

Productie industrie in de zomer gedaald

De industriële productie ligt in de periode juli-augustus 3,0% lager dan een jaar eerder. Dit betekent een daling van de productie, na een stagnatie van de productiegroei in het tweede kwartaal. In het eerste kwartaal was nog sprake van een stijging van 1,7%. Dit blijkt uit voorlopige cijfers van het CBS.

Productie industrie in juli en augustus gedaald
De productie in de industrie ligt in juli 3,2% lager dan een jaar eerder en in augustus 2,9% lager. Daarmee is voor de tweede keer dit jaar sprake van dalingen van de productie. In mei werd eveneens minder geproduceerd dan een jaar eerder. De ontwikkelingen in de eerste zes maanden wezen op een vertraging van de productiegroei. In 2000 als geheel bedroeg de productiestijging nog 3,6%. In het eerste halfjaar speelden de invoering van het nieuwe belastingstelsel en de MKZ-crisis een rol bij de groeivertraging. Die incidentele factoren spelen niet of nauwelijks meer een rol bij de productiedaling in juli/augustus. De teruglopende groei en de omslag in een daling volgen op een periode van een teruglopend vertrouwen van de industriële ondernemers, zoals dat door het CBS eerder in de Conjunctuurtest gemeten is. Het producentenvertrouwen geeft in het algemeen een indicatie voor de ontwikkelingen in de productie in de komende maanden. In juli en augustus is het producentenvertrouwen min of meer gestabiliseerd. Het oordeel over de orderontvangst is iets verbeterd.

Productie lager in alle onderdelen industrie
De productie in juli en augustus ligt in alle onderscheiden branches lager dan een jaar eerder. Bij de voedings- en genotmiddelenindustrie, de textiel-, kleding- en lederindustrie, de papier- en grafische industrie en de hout-, bouwmaterialen-, meubel- en overige industrie ligt daarmee ook de productie in de eerste acht maanden lager dan vorig jaar. Alleen bij de aardolie-, chemie- en rubberindustrie en de metaalindustrie is nog sprake van een lichte productiegroei in de periode januari tot en met augustus.

Technische toelichting
De productie-index van de industrie geeft de voor prijsveranderingen geschoonde groei weer van de in deze bedrijfstak gevormde inkomens (de 'toegevoegde waarde'). De veranderingen ten opzichte van een jaar eerder zijn geschoond voor verschillen in het aantal werkdagen, uitgaande van het werkdagenpatroon per bedrijfstak. De veranderingen ten opzichte van de voorgaande maand zijn bovendien gecorrigeerd voor seizoeninvloeden. De afzonderlijke maandcijfers voor juli en augustus zijn beïnvloed door de jaarlijks wisselende regionale vakantiespreiding, omdat een aantal industrietakken geconcentreerd is in één of twee regio's. De gegevens hebben een voorlopig karakter. Cijfers over de industriële productie van voorafgaande maanden kunnen zijn aangepast op grond van informatie die na de publicatie van het vorige persbericht beschikbaar is gekomen.

Deel: ' Productie industrie in de zomer gedaald volgens CBS '
Lees ook