CBS

Conjunctuurbericht
Vrijdag 8 februari 2008 9:30

Productiegroei industrie iets hoger

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in december bijna 2 procent hoger dan een jaar eerder. De productiegroei was daarmee iets hoger dan in november.

Niet alle branches van de industrie produceerden in december meer dan in dezelfde maand van 2006. In de papier- en grafische industrie was de toename met ruim 2 procent het grootst. Ook de metaalindustrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie realiseerden een productiegroei. De productie in de aardolie- en chemische industrie was een fractie minder dan een jaar eerder. De hout- en bouwmaterialenindustrie en de textielindustrie produceerden ruim 2 procent minder dan in december 2006.

Voor het bepalen van de kortetermijnontwikkeling in de productie kan het beste gekeken worden naar de seizoengecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoenvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoeninvloeden was de industriële productie in de periode november-december ruim 2 procent hoger dan in de periode september-oktober.

Meer cijfers staan op de themapagina industrie en energie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de persdienst van het CBS. Tel. (070) 337 44 44
Fax (070) 337 59 71
E-mail: persdienst@cbs.nl

Deel: ' Productiegroei industrie iets hoger '
Lees ook