CM Nieuws

Statement Campina Melkunie

Datum: 03-02-99 Plaats: Zaltbommel

Statement Campina Melkunie

In eerdere publicaties over de terugvordering van productiesteun op caseïnaten door de Europese Commissie bij de Nederlandse overheid is Campina Melkunie aangeduid als betrokken partij. Omdat dit naar de mening van de onderneming niet terecht is, wordt onderstaande verklaring uitgegeven.

Europese Commissie vordert steun terug van Nederlands ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij

Vandaag heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat zij een bedrag van 40 miljoen gulden terugvordert van de lidstaat Nederland. Het betreft steun verleend voor de productie van caseïnaten, een zuivelgrondstof welke wordt gebruikt in de levensmiddelenindustrie.

De zaak betreft een verschil van mening tussen de Europese Commissie en het Nederlandse ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) over de toepassing van de regels voor die productiesteun. Het ministerie van LNV stelt zich op het standpunt dat zij de regels goed heeft toegepast en dat de productie van caseïnaten plaatsvond in overeenstemming met die regels.

Over het verschil van mening wordt al geruime tijd gediscussieerd door het ministerie en de Europese Commissie. Ook inschakeling van het Bemiddelingscomité van de Europese Commissie in 1998 leidde niet tot een oplossing. In haar rapport uit het bemiddelingscomité kritiek op de juridische argumentatie in deze zaak.

Campina Melkunie gaat ervan uit dat het ministerie beroep zal aantekenen tegen de terugvordering bij het Europese Hof in Luxemburg. De productie van caseïnaten stond ook in de periode 1992-1995 onder strikte controle van het ministerie van LNV en is steeds akkoord bevonden.

Brussel/Zaltbommel, 3 februari 1999

Deel: ' Productiesteun voor Campina Melkunie '
Lees ook