Productschappen Vee, Vlees en Eieren

Persbericht 22,

Productschap Vee en Vlees enthousiast over structuurverbetering roodvleesproductie

Het Productschap voor Vee en Vlees heeft enthousiast gereageerd op het voornemen van de LTO-vakgroep Melkveehouderij om zich nog in de loop van dit jaar in te zetten voor de verbetering van de afzetstructuur in de rundvleessector. Dat voornemen werd op 22 maart jl. verwoord door de voorzitter van die vakgroep, Jan Cees Vogelaar, tijdens een symposium van de Zuidelijke LTO te Etten-Leur.

Volgens Rob Tazelaar, voorzitter van het Productschap Vee en Vlees, is de rundvleesverwerking hard aan structuurverbetering toe. In andere sectoren werd hieraan al eerder en met succes gewerkt. Zo gaf de pluimveevleessector een tijd geleden al het goede voorbeeld, net als die van de kalveren. Ook de bedrijfstak van de vleesvarkens wist zich, sinds de saneringsronde van 1995, flink te versterken. Voor de rundvleesverwerking daarentegen bleef, ook na de sanering, alles bij het oude. Wanneer echter op korte termijn geen initiatieven worden genomen voor een grotere samenwerking of fusies, ziet Tazelaar de toekomst voor die sector somber in. Nu de machtige vakgroep Melkveehouderij hieraan zijn steun lijkt te zullen geven, moeten verbeteringen te realiseren zijn. Zeker zal dan ook op korte termijn een sterke aanzet worden gegeven tot een massale IKB-deelname van de melkveehouders.

Voor nadere informatie:

Afdeling Communicatie

Tel. (070) 340 92 72

Zoekwoorden:

Deel: ' Productschap blij met verbetering roodvleesproductie '
Lees ook