Productschap Diervoeder


25/01/1999

Productschap Diervoeder bekrachtigt samenwerking met Zuivel

Het bestuur van het Productschap Diervoeder (PDV) stemt in met de voorgenomen samenwerking op het gebied van onderzoek met het Productschap Zuivel. De samenwerking richt zich op onderzoek naar rundveevoeding. Doel van de samenwerking is uiteindelijk te komen tot één gezamenlijk, strategisch, praktijk- en toepassingsgericht onderzoeksprogramma, om te komen tot een zo effectief mogelijke besteding van de beschikbare gelden.

Aanleiding van de samenwerking is het gegeven dat beide productschappen elkaar overlappende onderzoeken financieren dan wel uitvoeren. De samenwerking zal voorlopig per onderzoeksproject worden vastgesteld, dit mede om financiering van derden mogelijk te maken. Een en ander is 20 januari j.l. besloten tijdens de bestuursvergadering van het PDV.

Zoekwoorden:

Deel: ' Productschap Diervoeder bekrachtigt samenwerking met Zuivel '
Lees ook