Productschap Diervoeder

10/03/2003

Databank van (mengsels van) toevoegingsmiddelen

Om inzicht in de toevoegingsmiddelenmarkt, inclusief bijzonder stikstofhoudende producten, te krijgen is enkele jaren geleden door het Productschap Diervoeder besloten om de productie en handel (in verkeer brengen) van diervoedertoevoegingsmiddelen in Nederland in beeld te brengen. In dat kader zijn in het verleden een aantal jaren achter elkaar rapporten uitgebracht binnen de Kwaliteitsreeks van het Productschap (Kwaliteitsreeks 34). Dit jaar is de lijst weer geactualiseerd.

De lijst die uiteindelijk is ontstaan (van alle firma's inclusief hun producten) is beschikbaar op de website van het Productschap, middels een database. Ook zullen de gegevens in de loop van het jaar in een uitgave in de kwaliteitsreeks uitgebracht worden.

De database kan op twee manieren benaderd worden. Er kan per categorie een overzicht van de bedrijven weergegeven worden die (mengsels van) toevoegingsmiddelen uit deze categorie aanbieden. Ook kan er per bedrijf een overzicht weergegeven worden van de aangeboden (mengsels van ) toevoegingsmiddelen. De deelnemende bedrijven kunnen wijzigingen in het assortiment doorgeven. Deze wijzigingen zullen vooralsnog maandelijks doorgevoerd worden in de database.

De database is toegankelijk via de onderstaande link: https://www.pdv.nl/nederland/diervoederwetgeving/page830.php

Deel: ' Productschap Diervoeder start databank toevoegingsmiddelen '
Lees ook