Productschap Diervoeder


25/01/1999

Productschap stemt in met maatregelen tegen gebruik antibiotica

Het bestuur van het Productschap Diervoeder (PDV) stemt in met te treffen maatregelen voor de naleving van het EU-verbod op het gebruik van vijf antibiotica in diervoeders. Zo zal het bestuur nader onderzoek stimuleren naar mogelijke manieren om het gebruik van antibiotica in diervoeder verder te reduceren. Het bestuur is evenwel van mening dat verdere stappen in het verminderen van antibioticagebruik voor wat betreft de gezondheid en het welzijn van dieren, alsook de economie, verantwoord moeten zijn.

Het bestuur constateert verder dat reeds twee belangrijke doelstellingen op het gebied van de reductie van het gebruik van antibiotica in diervoeder zijn gerealiseerd. Ten eerste zijn alle antibiotica voor gebruik in diervoeder geschrapt die ook voor menselijke genezing worden toegepast. Ten tweede is een uniforme regeling in EU-verband doorgevoerd, zodat concurrentievervalsing niet kan optreden. Een en ander is op 20 januari j.l. duidelijk geworden tijdens de bestuursvergadering het productschap.

Deel: ' Productschap stemt in met maatregelen tegen antibiotica '
Lees ook