TuinbouwNet


"Florimark is beter dan ISO"

"Het kwaliteitskeurmerk Florimark is beter op de praktijk toegesneden dan een ISO-certificering. Naast de strenge kwaliteitseisen die aan de producten gesteld worden bij Florimark is er ook veel aandacht voor personeelsbeleid. Bedrijven met dit keurmerk kunnen zich hiermee onderscheiden op de schaarse arbeidsmarkt."

Dat zei J. van der Veen, voorzitter van het Productschap Tuinbouw (PT), bij de uitreiking van de eerste Florimark-erkenningen op de Bloemenvaktentoonstelling in Aalsmeer op 4 september 1999. Florimark is een nieuwe erkenningsregeling voor groothandelaren in bloemkwekerijproducten. Het keurmerk staat garant voor een uitstekende kwaliteit van het product. Kwaliteitsgarantie, traceerbaarheid van de bloem of plant en een duurzame productie zijn begrippen die in de erkenningsregeling zijn terug te vinden.

In Florimark is eveneens opgenomen dat de erkende bedrijven een opleidingsplan maken voor hun personeel. Hierbij speelt onderwijs een belangrijke rol. De totale interne organisatie van de onderneming wordt daardoor sterker. "Hoewel er veel energie, tijd en papierwerk in de regeling gaan zitten, verdienen de voorlopers in de sector een compliment", zo zei de voorzitter van het PT.

"Met dit voortreffelijke Florimark-initiatief zijn we echter nog niet klaar. De verschillende acties in de keten moeten beter op elkaar worden afgestemd. Hierbij is het van groot belang dat men over en weer tot erkenning van elkaars systemen komt", zo vervolgde Van der Veen. "Een combinatie van verschillende regelingen (bijvoorbeeld MPS) zou kosten kunnen besparen. Nog een stap verder is dat ook fytosanitaire controles van de Plantenziektenkundige Dienst (PD) worden afgestemd met systemen voor kwaliteitszorg."

Volgens de voorzitter van het PT verdient een gezamenlijke opleiding van personeel in de keten meer aandacht. "Alle schakels in de keten, inclusief de werknemersorganisaties, zetten zich hiervoor in. De handel zou wat enthousiaster mee kunnen werken", zo zei de voorzitter. "Een goede opleiding is voor het welslagen van kwaliteitszorg onmisbaar."

Florimark is een initiatief van de Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducten (VGB), het Bedrijfschap voor de Groothandel in Bloemkwekerijproducten en het Productschap Tuinbouw (PT). Om de onafhankelijkheid van het keurmerk te waarborgen is de regeling ondergebracht bij de Stichting Erkenningen Tuinbouw (SET).

Deel: ' Productschap Tuinbouw "Florimark is beter dan ISO" '
Lees ook