TuinbouwNet


Meer glasgroenten geëxporteerd

De export van Nederlandse glasgroenten komt dit jaar - gemeten in kilo's - bijna vijf procent hoger uit vergeleken met 1998. Door de matige prijzen zal de waarde van de uitvoer vermoedelijk lager uitvallen. Dit meldt het Productschap Tuinbouw (PT) op basis van cijfers van het Kwaliteits-Controle-Bureau.

Het PT heeft voor tomaten, paprika's, komkommers en aubergines de gegevens op een rijtje gezet (zie tabel). Tot en met oktober ging er van deze Nederlandse producten in totaal 995.000 ton naar het buitenland. De tomatenexport groeide met 3,5 procent en die van paprika's met vijftien procent. De uitvoer van komkommers en aubergines bleef vrijwel stabiel. De landen van de Europese Unie importeerden dit seizoen meer Nederlandse glasgroenten. De uitvoer naar de VS en Japan nam licht af. Door de economische crisis in Rusland ging er dit jaar weinig groenten richting Moskou.

De Nederlandse trostomaat blijft het goed doen in het buitenland. Tot november ging er dit jaar 199.000 ton weg tegen 159.000 ton in dezelfde periode van het afgelopen seizoen. Duitsland is veruit de belangrijkste afnemer. De uitvoer van trostomaten naar onze oosterburen nam dit jaar tot en met oktober met twintig procent toe vergeleken met 1998. Ook Engeland, Frankrijk en Zweden krijgen steeds meer interesse in de Nederlandse trostomaat. De export naar de Verenigde Staten stabiliseerde zich dit jaar, na een flinke groei in de afgelopen jaren.

Doordat steeds meer tuinders in Nederland de teelt van ronde en vleestomaten inruilen voor die van trostomaten, neemt de export van de zogenoemde losse tomaten (rond en vlees) af. Dit jaar ging tot en met oktober 212.000 ton naar het buitenland tegen 238.000 in dezelfde periode van het afgelopen seizoen. Vooral Rusland (- 70 procent) en Frankrijk (- 65 procent) lieten het afweten. Naar Zweden en Duitsland liep de uitvoer dit seizoen licht terug. Opvallend was de groei van export van losse tomaten (+ 5 procent) naar Engeland.

Dit jaar nam de oppervlakte met paprika's in ons land flink toe. Door het gunstige weer viel de productie ruim uit. Dit had ook z'n weerslag op de uitvoer van paprika's. Tot november ging er bijna 230.000 ton naar het buitenland, een toename van zo'n vijftien procent in vergelijking met 1998. Van vrijwel alle kleuren groeide de export in kilo's fors, behalve van de gele paprika. Duitsland en Engeland importeerden de afgelopen maanden veel meer Nederlandse paprika's vergeleken met 1998, maar wel voor een veel lagere prijs. Ook de uitvoer naar Frankrijk en Zweden nam toe. Daarentegen konden de exporteurs dit seizoen iets minder paprika's kwijt in de Verenigde Staten en Japan.

Ondanks de lage prijzen van Nederlandse komkommers en aubergines in dit jaar bleef de uitvoer van beide glasgroenten stabiel vergeleken met 1998. In totaal ging er dit seizoen tot november 325.000 ton komkommers naar het buitenland, evenveel als vorig jaar. Duitsland was dit seizoen - evenals in 1998 - goed voor driekwart van de totale export.

De uitvoer van Nederlandse aubergines bereikte dit jaar een omvang van ruim 30.000 ton. Duitsland, Engeland en Frankrijk zijn de belangrijkste klanten.

Export van Nederlandse glasgroenten* tot en met oktober

Pt x 1.000 ton

1998 1999
Duitsland 511 530
Engeland 156 174
Ver. Staten 53 51
Zweden 47 48
Frankrijk 39 42
Japan 6 5
Rusland 15 4
Overige landen 124 140
Totaal 951 995


* totaal van tomaten, paprika's, komkommers en aubergines

Deel: ' Productschap Tuinbouw meer glasgroenten geexporteerd '
Lees ook