TuinbouwNet


PT trekt geld uit voor Kalanchoë en Eustoma

De Sectorcommissie Bloemisterij van het Productschap Tuinbouw (PT) heeft bijna 82.000 gulden beschikbaar gesteld om de afzet van de potplant Kalanchoë te verbeteren. Ook heeft de sectorcommissie 7.500 gulden uitgetrokken om de kwaliteit van het uitgangsmateriaal Eustoma op te krikken.

Om de afzet van Kalanchoës exact op de vraag af te stemmen heeft de landelijke telerscommissie het idee opgevat een zogenoemde ketenmanager aan te stellen. Deze manager moet met name marktinformatie verzamelen en de communicatie tussen alle schakels in de keten (van producent tot consument) verbeteren. Het is niet de bedoeling dat hij of zij zich gaat bezighouden met commerciële activiteiten.

De aanstelling van een ketenmanager wordt breed gedragen in de sector en is een initiatief van de landelijke commissie Kalanchoë van LTO Groeiservice. De totale kosten van het project bedragen ruim 115.000 gulden. De telers en bloemenveiling Holland steken gezamenlijk ruim 33.000 gulden in het project. Het productschap heeft als voorwaarde voor de toezegging gesteld dat de ervaringen en de informatie die het project opleveren vrij toegankelijk moeten zijn voor de bloemisterijsector. Hiermee kan dit project als voorbeeldfunctie dienen voor andere producten.

Eustoma

Bij de teelt van Eustoma doen zich nog weleens problemen voor. Planten waar bij de opkweek geen of zeer laat een bloemstengel in verschijnt (in vaktermen: zittenblijvers) zorgt voor de meeste last. Deze planten zijn niet te verkopen. De precieze oorzaak van de zittenblijvers is nog niet boven water, maar het heeft te maken met het ras, de kwaliteit van het zaad en de opkweekomstandigheden. Verder is er nog geen eenduidige omschrijving waar het plantmateriaal aan moet voldoen. Alle geledingen in de sector willen beide zaken aanpakken en hebben de NAKG gevraagd dit uit te voeren. De totale kosten van het project bedragen 30.000 gulden. Het productschap heeft 7.500 gulden toegezegd. De rest wordt opgehoest door opkweek- en zaadbedrijven.

Deel: ' Productschap Tuinbouw wil verbetering afzet 'Kalanchoë' '
Lees ook