Sociaal-Economische Raad

Productschappen, bedrijfschappen en ser hebben eigen cao

26 maart 2003 -

De ongeveer 1500 werknemers bij de product- en bedrijfschappen en de Sociaal-Economische Raad krijgen per 1 april een eigen CAO. Deze is gisteren overeengekomen. Voorheen werden hun arbeidsvoorwaarden bij verordening vastgesteld.

De inhoud van de nieuwe CAO wijkt nauwelijks af van de inhoud van de oude verordeningen.
Tot 1 april was de regeling van de arbeidsvoorwaarden in de PBO-sector in strikt formele zin een eenzijdige handeling van het bestuur van de instelling. In de praktijk was er voorafgaand aan wijziging van arbeidsvoorwaarden wel altijd overleg tussen vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in het Gezamenlijk Overleg Arbeidsvoorwaarden PBO-sector (GOA).
Lange tijd was onduidelijk of de Wet op de bedrijfsorganisatie het wel toestond dat arbeidsvoorwaarden binnen de PBO-sector via een collectieve arbeidsovereenkomst geregeld werden. Vorig jaar concludeerden deskundigen dat dit wel degelijk kan en dat het zelfs wenselijk is. Zo wordt namelijk invulling gegeven aan de in internationale verdragen vastgelegde verplichtingen inzake het recht op collectieve onderhandelingen.
Om de CAO af te kunnen sluiten, is op 12 maart 2003 de Werkgeversvereniging PBO opgericht die de onderhandelingen met de werknemersorganisaties voert. Het secretariaat van deze vereniging is gevestigd in het gebouw van de Sociaal-Economische Raad. Het GOA is inmiddels opgeheven.

In mei 2003 starten de onderhandelingen over de nieuwe CAO.

Deel: ' Productschappen, bedrijfschappen en SeR hebben eigen CAO '
Lees ook