Gemeente Breda


PROEF MET CENTRUM VOOR WERK EN INKOMEN VERLENGD

De gemeente Breda wil het pilot-project `Centrum voor Werk en Inkomen' (CWI) verlengen tot 1 januari 2001. Werkzoekenden uit Breda-Noord, Prinsenbeek en Teteringen kunnen bij het CWI terecht voor zowel werk als een uitkering. Naast een verlenging van het pilotproject wordt tevens voorgesteld om deze samenwerking te intensiveren. Ook worden de mogelijk-heden voor een tweede CWI in Breda onderzocht. Dit stelt het College van burgemeester en wethouders voor aan de gemeenteraad naar aanleiding van de tussentijdse evaluatie CWI.

Het centrum is een samenwerkingsverband tussen Sociale Zaken, GAK en Arbeidsvoorziening. Doel van het CWI is mensen zo klantvriendelijk mogelijk te helpen. Door deze `1 loket-gedachte' wordt zoveel mogelijk voorkomen dat men bij meerdere instanties dezelfde informatie moet geven. Daarbij is het uitgangspunt dat iedereen die bij het CWI komt, snel aan werk wordt geholpen. Dit kan vast werk zijn, maar ook uitzendwerk of het opdoen van werkervaring via de Wet Inschakeling Werkzoekenden of een Melkertbaan. Lukt dit niet, dan kan men aan hetzelfde loket een uitkering aanvragen. De grootste groep mensen die zich meldt bij het CWI, blijkt gemakkelijk bemiddelbaar.

Voordeel van deze "één loket op één locatie-gedachte" is niet alleen een betere dienstverlening naar de klant. Ook moet deze aanpak leiden tot een verhoging van de effectiviteit van werken van deze drie instanties.

De pilot CWI Breda-Noord is gestart op 1 september 1997. Op basis van het kabinetsstandpunt over de toekomstige structuur van de uitvoering werk en inkomen en een evaluatie in de gemeente Breda is besloten om door te gaan met het pilotproject. Het kabinet komt na de zomer met een definitief standpunt. Om vertragingen te voorkomen bij de verdere ontwikkeling van het CWI Breda-Noord en de mogelijke vorming van een tweede CWI in Breda is echter besloten nu al door te gaan met het pilotproject. Afhankelijk van het standpunt van het parlement wordt verwacht dat er in de toekomst zo'n 200 Centra voor Werk en Inkomen in Nederland komen, waarvan in ieder geval een in Breda.

De proef met het centrum vloeit voort uit een landelijk initiatief van het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA), het Landelijk Instituut voor Sociale Verzekeringen (LISV) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), in opdracht van het ministerie van SZW.

Het CWI is gevestigd in het pand van de Arbeidsvoorzieningsorganisatie aan de Essendonk 7 in Breda-Noord.

Breda, 30 juni 1999

Deel: ' Proef met centrum voor werk en inkomen Breda verlengd '
Lees ook