expostbus51


MINISTERIE VENW

MIN VenW: proeven langere en zwaardere vrachtwage

MINISTER NETELENBOS START PROEVEN MET LANGERE EN ZWAARDERE

VRACHTWAGENS

Minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat heeft besloten tot een proef met Langere en Zwaardere Vrachtwagens. Haar besluit is onder meer gebaseerd op een aanvullend advies van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) ten aanzien van de veiligheidsaspecten.

Het project Langere en Zwaardere Vrachtwagens (LZV) is gestart om beleid hierover te ontwikkelen. Belangrijkste argumenten voor LZV.s zijn mogelijke positieve gevolgen voor milieu (minder voertuigbewegingen en energiegebruik, emissies) en congestie.

Circa vijftien vrachtwagencombinaties mogen twee jaar onder zeer stringente voorwaarden aan de proef deelnemen. De combinaties mogen maximaal 25,25 m lang zijn en maximaal 60 ton wegen. Dit is circa 10 ton zwaarder en 6,50 meter langer dan de huidige wetgeving toestaat. De aanbevelingen van het SWOV-advies worden verwerkt in de voorwaarden van het project. Nadat de resultaten aan de Tweede Kamer zijn voorgelegd en de voorwaarden in de Staatscourant zijn bekendgemaakt, zal medio 1999 de proef kunnen starten.

Hans Scholten, 070-3516544
Marian van den Akker, 070-3516088

21 apr 99 13:27

Deel: ' Proef met langere en zwaardere vrachtwagens '
Lees ook