gemeente rotterdam


proef met vrijdagmiddag en -avondmarkt per maart 2000

(17-9) het college heeft besloten dat er een proef van twee jaar komt met een markt op de vrijdagmiddag en -avond op de binnenrotte en de kolk. het college zal de gemeenteraad voorstellen in maart 2000 met deze markt te beginnen die zo'n 160 kramen zal tellen. uit onderzoek van de dienst marktwezen bleek dat er grote belangstelling is voor een dergelijke markt, zowel bij het publiek als bij marktkooplieden. er is gekozen voor een proef van twee jaar om te kijken of er in de praktijk ook voldoende belangstelling voor bestaat en of de markt niet te concurrerend zal zijn voor markten op andere dagen en de wijkmarkten op vrijdag. de verwachting is dat de markt extra werkgelegenheid oplevert en een verhoogd bezoek aan de binnenstad op de koopavond. de vrijdagmarkt zal een thematische markt zijn die specifiek is gericht op de binnenstadsbezoeker en de verwachting is dat daardoor de vrijdagmarkt geen concurrent zal zijn voor de rotterdamse wijkmarkten. de gemeente geeft veel aandacht voor het beheer van de vrijdagmarkt om de overlast voor omwonenden te voorkomen. gedurende de zomertijd zal de markt van 12.00 tot 20.00 uur duren, zodat het afbreken van de kramen en het schoonmaken van het terrein om 22.00 uur is afgerond. in de wintertijd stopt de markt een uur eerder. ook voor de vrijdagmarkt geldt dat de kooplieden hun marktafval zelf mee dienen te nemen. de roteb veegt het marktterrein en het zogenoemde waaigebied. tevens worden extra prullenbakken geplaatst voor publieksafval.

Deel: ' Proef met vrijdagmiddag en -avondmarkt Rotterdam '
Lees ook