Persbericht nr. 9, 16 juni 1999

PROEF STEWARDS OP TRAM 7 VOLTOOID

Sinds vorig jaar voerde HTM een proef uit met stewards op tram 7. De proef heeft 10 maanden geduurd en had tot doel de dienstverlening aan en de veiligheid van klanten in de trams te verbeteren. Geheel volgens plan is nu de eerste fase van de proef met stewards op tram 7 afgerond.

HTM inventariseert de komende weken alle reacties van reizigers en de bevindingen van de medewerkers. Het voornemen van HTM is om in augustus 1999 een besluit te nemen op welke manier en onder welke voorwaarden de proef een vervolg kan krijgen.

HTM wil graag structureel extra service bieden aan haar klanten en heeft daarom samen met de vervoerbedrijven van Amsterdam en Rotterdam minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat om hulp gevraagd. De minister heeft toegezegd hierover met de drie bedrijven nader overleg te zullen voeren.

De servicemedewerkers die hebben meegewerkt aan de proef zullen in de komende maanden extra service en informatie geven aan de vele reizigers van en naar Scheveningen.


Deel: ' Proef stewards op tram 7 Den Haag voltooid '
Lees ook