provincie zeeland


proef voor buschauffeurs op zeelandbrug

de komende twee weken staan op de zeelandbrug om de 25 meter staken aan de leuningen langs de hoofdrijbaan. de staken of jalons komen in een proefvak van zo'n twee kilometer.
nagegaan wordt of buschauffeurs van de verticale bebakening gemak ondervinden. de proef houdt verband met de komende reconstructie van het wegdek op de zeelandbrug in 2000.
de huidige leuningen worden dan vervangen door betonnen barriers. doordat bus- en vrachtwagenchauffeurs hoger zitten dan bestuurders van personenauto's wordt nu onderzocht of de staken het rijgedrag al of niet gunstig beïnvloeden.
om en nabij 180 chauffeurs van openbaar-vervoersbedrijf connexxion werken aan de proef mee. hun wordt een vragenlijst voorgelegd, waarin onder meer informatie wordt gevraagd over de frequentie van het gebruik van de zeelandbrug, het type bus dat gereden wordt, bij welke licht- en weertypen hinder dan wel gemak van de staken wordt ondervonden en of er merkbaar verschil ontstaat in de rijstijl.
met het onderzoek wordt voortgeborduurd op eerdere proeven, die in samenwerking met het centrum voor omgevings- en verkeerspsychologie de rijksuniversiteit van groningen, zijn gedaan. na een simulatieproef vorig jaar met bestuurders van personenauto's en vrachtwagens en bussen - totaal 60 personen - is een proef met fotomateriaal gehouden. vijftig proefpersonen kregen vier fotovarianten voorgelegd van de zeelandbrug met daarop de barriers, zoals die na de reconstructie van de brug zullen zijn. de barriers werden op de foto's voorzien van een lage leuning met een rand op 1,20 meter hoogte van het wegdek, een hoge leuning als hekwerk met op elke 50 centimeter hoogte een buis in de lengterichting, staken om de 25 meter en een gesloten windscherm. vooral voor de hoger zittende chauffeurs van bussen en vrachtwagens werd nagegaan of de visuele barrière gunstige invloed zou hebben op het rijgedrag.
daaruit kwamen de staken het gunstigst naar voren en daarom worden de bevindingen van de fotoproef nu in de praktijk getoetst. in de vroege ochtend van maandag 23 augustus worden de jalons geplaatst, waarna zij twee weken blijven staan.

20 augustus 1999, mw. j.c. van nieuwenhuijze, tel. 0118-631402, nr. 55/99

Deel: ' Proef voor buschauffeurs op Zeelandbrug '
Lees ook