Ingezonden persbericht


PERSBERICHT

Aan de redactie nieuwsdienst / parlement / gezondheidszorg

Proefdiervrij blij met uitkomst brede maatschappelijke discussie

Stop nu onderzoek xenotransplantatie !

Den Haag, 27 augustus 2001

Proefdiervrij voelt zich gesteund door de resultaten van de brede maatschappelijke discussie waaruit blijkt dat de Nederlandse bevolking xenotransplantatie als de minst wenselijke oplossing ziet voor het bestaande orgaantekort. Xenotransplantatie, het transplanteren van cellen, weefsels of organen van een dier naar de mens, zal duizenden proefdieren het leven kosten in experimenten. Door het reële risico op overdracht van retrovirussen ligt het ook niet voor de hand dat xenotransplantatie ooit in de praktijk wordt gebracht. Enkel experimenteren, ten koste van vele proefdieren, is volgens Proefdiervrij dan ook verwerpelijk.

Proefdiervrij doet daarom het beroep op minister Borst om, naar aanleiding van de resultaten van de maatschappelijke discussie, het preklinisch onderzoek te verbieden. Daarmee neemt de minister de brede maatschappelijke discussie serieus. Het eindrapport wordt vandaag aan de minister overhandigd.

Eind 2000 startte de brede maatschappelijke discussie met als doel het publiek te informeren over xenotransplantatie en tegelijkertijd meningen te inventariseren. Eén van de belangrijkste conclusies die naar voren komt, is dat xenotransplantatie als minst wenselijke oplossing wordt gezien voor het bestaande donortekort. Weliswaar geeft 48% van de ondervraagden aan dat zij xenotransplantatie niet geheel afwijst, maar tegelijkertijd wordt ernstig getwijfeld aan de effectiviteit van deze techniek. En terecht vindt Proefdiervrij want recent wetenschappelijk onderzoek heeft aangegeven dat er ernstige gevaren optreden bij xenotransplantatie. Hierbij moet gedacht worden aan de overdracht van retrovirussen die bij de natuurlijke gastheer geen kwaad kunnen, maar zeer gevaarlijk kunnen zijn wanneer ze in andere soorten terecht komen. Een bekend voorbeeld van een retrovirus is Aids. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vooraanstaande wetenschappers in Schotland het onderzoek op terrein van xenotransplantatie hebben gestaakt , aldus Marja Zuidgeest directeur Proefdiervrij.

Proefdiervrij is zeer verheugd met de breed gedragen wens andere medische technieken verder te ontwikkelen. Marja Zuidgeest: Het is een duidelijke oproep aan de minister: stop het onderzoek op het terrein van xenotransplantatie en investeer in die technieken waarbij geen gevaar is voor de patiënt en waarvoor niet duizenden dieren genetisch gemanipuleerd worden en uiteindelijk moeten sterven. Van de ondervraagden is 65% van mening dat de overheid het onderzoek inzake xenotransplantatie niet moet stimuleren of zelfs moet staken.

Proefdiervrij zal er bij de Minister op aandringen de resultaten van de discussie serieus te nemen. Ook zal Proefdiervrij de Kamerleden aanspreken om de Minister te houden aan deze uitkomsten. Marja Zuidgeest: Het concept van een brede maatschappelijke discussie is alleen geloofwaardig wanneer er ook iets mee gedaan wordt.

Bel voor meer informatie Marja Zuidgeest (06-235 658 47) of Aron de Vries (06-207 145 17) Tijdens kantooruren: 070-306 24 68

Zoekwoorden:

Deel: ' Proefdiervrij blij met uitkomst Stop xenotransplantatie '




Lees ook