PROEFDIERVRIJ

Proefdiervrij hangt de vuile was buiten bij VROM

Den Haag, 16 juli 2001, Vandaag voerde Proefdiervrij actie bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu in Den Haag voor de vervanging van de zogenaamde vissentest. De schadelijkheid van was- en schoonmaakmiddelen wordt nog altijd getest op vissen. Bij deze testen worden in speciale watertanks zalmforellen en zebravissen aan chemische stoffen blootgesteld. Hierdoor gaan hun kieuwen stuk en stikken de dieren langzaam. Proefdiervrij hing vandaag een tientallen meters lange waslijn met vuile was op bij het ministerie van VROM en vroeg de Directeur Generaal Milieubeheer, de heer ir J.van der Vlist, om meer geld beschikbaar te stellen voor de ontwikkeling van alternatieven voor de vissentest.

Wasdames liepen vandaag langs het ministerie van VROM met tussen hen in een extreem lange waslijn met vuile was. De waslijn werd gespannen van het ministerie van VROM naar het ministerie van VWS, waar de verantwoordelijkheid ligt voor het beleid inzake dierproeven.'Wij komen de politiek vragen om een einde te maken aan de vissentest, zodat er geen vissen meer om zeep hoeven voor onze schone was', aldus een woordvoerder van Proefdiervrij.

Als er niet snel gewerkt wordt aan de ontwikkeling van alternatieven voor dierproeven voor milieutesten, zal het proefdiergebruik drastisch stijgen. Het recent verschenen NMP4, de Strategienota Omgaan Met Stoffen én het voorstel van de Europese Commissie om duizenden stoffen die voor 1981 al in gebruik waren alsnog te gaan testen, zullen namelijk leiden tot een explosieve toename van dierproeven. En dat terwijl de intentie van de Wet op de Dierproeven juist een vermindering van dierproeven is. Proefdiervrij wil dat er meer onderzoek komt naar de ontwikkeling van alternatieven.--

Deel: ' Proefdiervrij hangt de vuile was buiten bij VROM '
Lees ook