Gemeente Etten-Leur

Proefopstelling weekmarkt

De werkzaamheden aan de reconstructie van de Markt naderen hun voltooiing. Zoals aangekondigd is het de bedoeling dat de weekmarkt volgend voorjaar weer terug zal verhuizen naar de Markt. In overleg met de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel is er besloten om de mogelijkheden praktisch uit te testen met een proefopstelling. Deze vindt plaats op woensdag 17 november 1999, tussen 13.30 en 17.00 uur.

In verband hiermee gelden de volgende tijdelijke verkeersmaatregelen:

* Afsluiten voor alle verkeer behalve voor voetgangers van de Markt, het gedeelte Oude Bredaseweg-Lambertusstraat/Rochussenlaan.
* Tevens zal voor bovengenoemd gebiedsdeel een parkeerverbod worden ingesteld (eveneens geldend voor de parkeervakken). De verplichte rijrichting in de Stationsstraat (gedeelte Markt-Anna van Berchemlaan) zal gedurende bovenvermelde periode tijdelijk worden opgeheven.

* Om de opbouwwerkzaamheden niet te belemmeren, wordt verzocht om vanaf woensdagmiddag 17 november 1999 te 13.30 uur geen auto's te parkeren op bovenvermeld gedeelte van de Markt. Met ingang van 16 november 1999 worden de weggebruikers hierop geattendeerd door middel van aankondigingsborden. De bewoners/gebruikers van aanliggende percelen zijn schriftelijk geïnformeerd.

Deel: ' Proefopstelling weekmarkt Etten Leur '
Lees ook