Gemeente Maassluis

Persbericht

Kenmerk: MO231
Datum: 20 oktober 1999

Proefproject hondenuitlaatgebieden wordt voortgezet

Vorig jaar heeft het gemeentebestuur van Maassluis besloten van start te gaan met een proefproject met hondenuitlaatgebieden om zodoende de overlast van hondenpoep tegen te gaan. In de wijken Sluispolder-Oost en -West werd een achttal gebieden aangewezen en ingericht als uitlaatplaats voor honden. Het proefproject is nu geëvalueerd en besloten is door te gaan met de hondenuitlaatgebieden in de proefwijk en te onderzoeken of het mogelijk is dit hondenbeleid uit te breiden naar heel Maassluis.

In het najaar van 1998 is begonnen met de proef in de Sluispolder. Acht grasvelden zijn aangewezen als hondenuitlaatgebied. De keuze viel op veldjes die zo goed mogelijk aansluiten bij de uitlaatgewoontes van de hondenbezitters in het gebied, maar die nadrukkelijk niet bedoeld zijn als speelveld voor de jeugd. De uitlaatgebieden zijn door middel van bospalen en bordjes voor de hondenbezitter herkenbaar. De gemeente zorgt er voor dat de uitlaatplaatsen regelmatig worden schoongemaakt. Ook zijn de twee al in de wijk aanwezige losloopgebieden voor honden, langs de Boonervliet en in het Wipperspark, beter toegankelijk gemaakt.

Positieve resultaten
Uit de evaluatie van het proefproject hondenuitlaatgebieden blijkt, dat zowel de hondenbezitters, de afdeling groenvoorziening als de milieucontroleur van de gemeente Maassluis positief oordelen over het gebruik van de uitlaatgebieden. Op relatief eenvoudige wijze blijkt de overlast van hondenpoep voor een groot deel terug te dringen. De uitlaatgebieden in de Sluispolder blijven dan ook gehandhaafd en onderzocht zal worden of er mogelijkheden zijn om dit systeem van hondenuitlaatgebieden toe te gaan passen in andere delen van Maassluis. Dit onderzoek zal zich vooral richten op de aanwezigheid van veldjes die aangewezen zouden kunnen worden en de kosten die ermee gemoeid zijn deze veldjes geschikt te maken, in te richten en schoon te houden. Belangrijk is dat nieuw aan te wijzen uitlaatgebieden niet ten koste mogen gaan van speelgrasvelden of overlast mogen veroorzaken voor omwonenden. Begin 2000 zullen de resultaten van dit onderzoek bekend zijn. Uiterlijk in de zomer van volgend jaar kan dan worden overgegaan tot ingebruikname van de nieuwe uitlaatgebieden.

Uitlaatregels
De regelgeving met betrekking tot het uitlaten van honden in de gemeente Maassluis blijft overigens hetzelfde als nu het geval is. Dat betekent dat honden altijd aangelijnd moeten zijn, behalve in de daarvoor speciaal aangewezen losloopgebieden. Deze losloopgebieden zijn te vinden in de recreatiestrook langs de Nieuwe Waterweg, het wandelgebied tussen Wipperspark en de Laan 1940-1945 en het gebied langs de Boonervliet vanaf de Tooroplaan tot aan de Kortebuurt. Ook zijn er plekken waar honden helemaal niet mogen komen, ook niet als ze zijn aangelijnd. Het gaat dan bijvoorbeeld om speelweides, speelplaatsen en zandbakken. De aanwezigheid van een enkele doelpaal op een grasveld betekent al dat het om een speelveld gaat en dat het dus verboden terrein is voor de trouwe viervoeter. Gaat het niet om losloop- of verbodsgebieden, dan mag een hond er worden uitgelaten, als hij maar is aangelijnd. De hond kan zijn behoefte doen in ruige grasbermen, in de goot en tussen heesterbeplanting. Doet hij het op een andere plek, dan is de hondenbezitter verantwoordelijk voor het opruimen van de uitwerpselen. Deze opruimplicht geldt overal, behalve in de uitlaatgebieden en losloopgebieden, en is vastgelegd in de Milieuverordening. Overtreding kan dus in principe een boete opleveren.

Laatste wijziging: 20 October 1999

Deel: ' Proefproject hondenuitlaatgebieden Maassluis voortgezet '
Lees ook