Ernst & Young

Nieuws
Belastingadviseurs
Proefschrift aftrekbaar

De belastinginspecteur accepteerde slechts een aftrek van fl. 402,- (zijnde 50/600 x fl. 4.802,-). Het promotiereglement schreef namelijk een aantal van vijftig te drukken exemplaren voor om te kunnen promoveren. De belastingplichtige was het niet eens met de toerekening van de drukkosten aan de vijftig exemplaren. De kosten waren volgens hem nauwelijks afhankelijk van het aantal gedrukte exemplaren. Volgens de drukkerij bedroegen de kosten van vijftig exemplaren fl. 3.838,-. In de aangespannen beroepsprocedure besliste het Hof Den Haag dat de kosten van het strikt noodzakelijke aantal exemplaren als buitengewone lasten in aftrek konden worden gebracht. Zonder deze exemplaren kon de promotie namelijk niet plaatsvinden. De berekening van de inspecteur, waardoor slechts een evenredig deel van de drukkosten kon worden afgetrokken, was niet in overeenstemming met een redelijke wetstoepassing. De promovendus kon fl. 3.838,- aan drukkosten in aftrek brengen.

Deel: ' Proefschrift aftrekbaar '
Lees ook