Ministerie van VWS

Proeftuinen farmacie in de sector verpleging en verzorging

Om de kostenstijging van het geneesmiddelengebruik in de sector verzorging en verpleging te beperken en de kwaliteit van de farmaceutische zorg te verbeteren heeft de staatssecretaris van VWS een oproep gedaan tot het indienen van plannen die hieraan een bijdrage kunnen leveren. Het gaat om het opzetten van transmurale (regionale of plaatselijke) experimenten, zogenaamde proeftuinen farmaceutische zorg, sector verpleging en verzorging. De voorstellen moeten praktisch gericht zijn en als voorbeeld kunnen dienen in andere gebieden. Belangrijke elementen voor de proeftuinen zijn samenhangend voorschrijfgedrag en lokale samenwerking tussen artsen, apothekers en
zorgverzekeraars.Partijen die concrete plannen hebben worden uitgenodigd voor 25 februari 2000 deze in te dienen. Hieronder vindt u de brief van de staatssecretaris en een aanmeldingsformulier voor projectvoorstellen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Proeftuinen farmacie in de sector verpleging en verzorging '
Lees ook