Digitale Gemeente Houten

Gemeentenieuws van 19/01/00

Proefverkaveling De Hoon I ter inzage

Dinsdagavond 18 januari was er een informatieavond over de proefverkaveling van het deelplan de Hoon I.
Het gebied de Hoon I wordt aan de oostkant begrensd door de Houtensewetering en aan de westzijde door de vijfwal. Aan de zuidkant vormt de drager (hoofdfietsroute) naar het Castellum de grens tussen het plangebied en het deelplan Schonauwen.
Er worden ongeveer 150 woningen gerealiseerd in verschillende categorieën. Het perceel Houtensewetering 55, waar een horecavoorziening is gepland, maakt ook deel uit van het deelplan De Hoon I. Overigens zijn de bouwplannen voor de horecavoorziening nog niet uitgewerkt en zijn in de proefverkaveling alleen globale contouren hiervan waar te nemen.
De plannen liggen tot en met 26 januari ter inzage. Iedereen kan tot die datum een schriftelijke inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

Copyright © De Digitale Gemeente Houten 1998 - 2000 Vragen, opmerkingen, suggesties? info@houten.com

Zoekwoorden:

Deel: ' Proefverkaveling De Hoon I Houten ter inzage '
Lees ook