Katholieke Universiteit Nijmegen

Bron: Pers en Voorlichting, tel. (024) 361 22 30 Aanmaakdatum: 1 februari 1999

DIENSTEN EN VOORZIENINGEN Benoemingsbericht

PROF. MR. DR. R.P.T.M. GROL BENOEMD TOT HOOGLERAAR OP DE PROFILERINGSLEERSTOEL 'KWALITEIT VAN ZORG'

Met ingang van 1 januari 1999 is prof. mr. dr. R.P.T.M Grol benoemd tot hoogleraar op de profileringsleerstoel 'Kwaliteit van zorg' aan de Faculteit der Geneeskunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Sinds 1990 is de heer Grol reeds verbonden als bijzonder hoogleraar aan de universiteiten van Nijmegen en Maastricht.

Curriculum vitae

De heer Grol (1946) heeft na zijn studie Nederlands Recht (doctoraalexamen 1971) en studie Psychologie (doctoraalexamen 1977) de postdoctorale opleiding Psychotherapie gevolgd. Hij promoveerde in
1987 op de dissertatie 'Effecten van Onderlinge Toetsing'. Namens het Nederlands Huisartsen Genootschap is hij sinds 1990 bijzonder hoogleraar 'Kwaliteitszorg in de huisartsgeneeskunde'.

Prof. mr. dr. R.P.T.M. Grol vervult tal van bestuurlijke functies in zijn vakgebied, zowel nationaal als internationaal. Zo is hij onder meer voorzitter van de European Working Party on Quality in Family Practice. De heer Grol heeft veel publicaties op zijn naam staan en heeft de afgelopen jaren een groot aantal onderzoeken op het terrein van kwaliteit van zorg in gang gezet.

Kwaliteit van zorg

Het onderwerp 'kwaliteit van zorg' staat momenteel in de gezondheidszorg sterk in de belangstelling. In Nederland en andere landen wordt het beschouwd als een nieuw vakgebied; een nieuw terrein van wetenschappelijk onderzoek en onderwijs met eigen theorievorming, technieken, onderwijsprogramma's en wetenschappelijke fora. Onderwerpen als Evidence-Based Practice, richtingsontwikkeling en monitoring en integrale kwaliteitszorg zijn in dit verband van belang.

Nieuwe wetgeving verplicht artsen en andere hulpverleners, praktijken en instellingen om systematisch aandacht te besteden aan kwaliteitsbewaking en -verbetering. Het gaat bij kwaliteit van zorg om een ontwikkeling die de komende jaren steeds meer consequenties voor de beroepsuitoefening van medici zal krijgen.

Implementatie en profilering

Een bijzonder veld van aandacht betreft de implementatie van nieuwe onderzoeksbevindingen, doeltreffende procedures en richtlijnen en protocollen in de klinische praktijk en het veranderen van professioneel handelen van klinici. Juist aan dit thema zal veel aandacht worden besteed de komende jaren.

De kansen voor profilering op het gebied van kwaliteitszorg in Njmegen zijn met name groot gezien het bestaan van de Werkgroep Onderzoek Kwaliteit (WOK), een interuniversitaire werkgroep van de Katholieke Universiteit en de Universiteit Maastricht, welke zich als 'centre of excellence' op het terrein van kwaliteit van zorg heeft ontwikkeld.

Deel: ' Prof. Grol op profileringsleerstoel 'kwaliteit van zorg' '
Lees ook