Prof. Maurits Barendrecht, de HiiL Hague Visiting Professor


Prof. Maurits Barendrecht, de HiiL Hague Visiting Professor on the Rule of Law in 2011, richt zich op juridische innovatie!

Den Haag, 20110126 -- The Hague Institute for the Internationalisation of Law (HiiL) kondigt met trots Maurits Barendrecht aan als Hague Visiting Professor on the Rule of Law gedurende 2011. Deze unieke functie is een initiatief van HiiL en wordt mede mogelijk gemaakt door de Gemeente Den Haag.

Barendrecht is hoogleraar Privaatrecht aan de Universiteit van Tilburg. Hij geeft leiding aan het Tilburg Institute for Interdisciplinary Studies of Civil Law and Conflict Resolution Systems (TISCO), waar zijn onderzoeksgroep geschillensystemen onderzoekt (juridische procedures, onderhandelingen, bemiddeling, informele conflictoplossing), gezien vanuit een interdisciplinair oogpunt. Deze groep is onlangs beoordeeld als de beste juridische onderzoeksgroep van de Nederlandse universiteiten.

Het onderzoek van Barendrecht is gericht op innovatieve, clintvriendelijke, betaalbare en just-in-time mechanismen voor het oplossen van conflicten zoals echtscheidingen, consumentenkwesties, landgeschillen en zakelijke conflicten. Barendrecht leidde projecten voor het ontwikkelen van online applicaties, instrumenten voor het meten van de rechtperceptie van clinten, best practices bij schikkingen en het communiceren van aanvaardbare oplossingen. Op dit moment levert hij een bijdrage aan het ontwikkelen van concepten en instrumenten voor microjustice. Microjustice is op bewijs gebaseerde basisrechtshulp voor mensen in ontwikkelingslanden die het zich niet kunnen permitteren om gebruik te maken van advocaten en rechtbanken.

Juridische innovatie
Tijdens zijn jaar in Den Haag zal Barendrecht samen met HiiL werken aan het tot stand brengen van een omgeving waarin vernieuwers op het gebied van de rule of law elkaar kunnen ontmoeten en samen met advocatenkantoren, rechtbanken en andere partners nieuwe oplossingen kunnen creren. Barendrecht zal werken aan innovatieagenda's voor rechtbankprocedures en basisrechtshulp in ontwikkelingslanden. Hij zal dit doen samen met partnerorganisaties zoals CILC (Center for International Legal Cooperation), EALL (European Academy for Law and Legislation), Oxfam Novib en onderzoeksgroepen van universiteiten. En tevens in nauwe samenwerking met de andere stakeholders in de juridische hoofdstad Den Haag, zoals het nieuwe Hague Institute for Global Justice.

In dit kader zal Maurits Barendrecht een workshop organiseren voor leerlingen en studenten in en rond Den Haag en wil hij een Justice Journey Masterclass opzetten in samenwerking met de Haagse Hogeschool.

De directeur van HiiL, Sam Muller, is vereerd dat Maurits Barendrecht de functie van Visiting
Professor heeft aanvaard: "Het wordt tijd dat de juridische sector innovatie serieus gaat nemen.
HiiL heeft vanaf het ontstaan van het instituut in 2005 bij verscheidene onderzoeksprojecten
met professor Barendrecht samengewerkt. Er is veel te winnen met het soort innovaties waar
Barendrecht aan werkt.."Over HiiL


Shaping the Law of the Future | HiiL is een internationaal onderzoeksinstituut dat de uitdagingen onderzoekt waarmee rechtssystemen als gevolg van globalisering mee worden geconfronteerd, in het bijzonder op nationaal niveau.


Fundamenteel onderzoek voor praktische oplossingen | HiiL brengt de beste denkers van topuniversiteiten en vanuit de praktijk bij elkaar in bottom-up samenwerkingsverbanden om echte oplossingen te ontwikkelen voor de uitdagingen van het recht van de toekomst.


Flexibel en mondiaal | HiiL is een netwerkorganisatie met een klein team van vaste medewerkers en ruim 140 HiiL Fellows over de hele wereld die aan HiiL-projecten werken.Meer over de Hague Visiting Chair on the Rule of Law


Dit programma werd in 2010 gelanceerd met Veronica Taylor (Australian National University) als eerste Visiting Professor. De leerstoel wordt gefinancierd binnen het Topklas-in-Residence Programma van de gemeente Den Haag. Het doel is om jong Haags talent kennis te laten maken met toponderzoek op het gebied van de internationalisering van recht, dat bij HiiL en andere instituten in Den Haag - internationale stad van vrede, recht en veiligheid - wordt uitgevoerd.Meer over het HiiL onderzoeksthema Rule of LawVoor interviewverzoeken  • P.B. de Waal (Ellen) - Head of Communications

  • T: +31 70 349 44 05 | E: waal@hiil.orgDeel: ' Prof. Maurits Barendrecht, de HiiL Hague Visiting Professor '
Lees ook