Universiteit van Utrecht


18 december 1998

Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen

Terwindt ontvangt koninklijke onderscheiding

Op vrijdag 18 december is prof.dr. J.H.J. Terwindt, hoogleraar fysische geografie aan de faculteit Ruimtelijke wetenschappen, koninklijk onderscheiden en benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Tevens nam hij op deze dag officieel afscheid van de Universiteit Utrecht.

Gedurende een wetenschappelijke loopbaan van bijna 40 jaar, eerst bij onderzoeksdiensten van Rijkswaterstaat en daarna bij de universiteit, heeft de heer Terwindt blijk gegeven van een belangrijke initiërende en inspirerende rol bij het geven van onderwijs, het verrichten van en leiding geven aan wetenschappelijk onderzoek in de fysisch geografische proceskunde , en het besturen van academische organisaties. Daarnaast heeft hij vanuit zijn brede wetenschappelijke visie in sterke mate bijgedragen aan het identificeren en (helpen) oplossen van maatschappelijke vraagstukken, met name op het terrein van leefomgeving en (kust)milieu.

Vanuit de universiteit, de (internationale) wetenschappelijke wereld en de Nederlandse samenleving bestaat grote waardering voor het werk en de kennis van zaken van prof. Terwindt. Deze waardering komt tot uiting in het feit dat hij veelvuldig gevraagd is als lid of voorzitter van nationale en internationale organisaties op zowel wetenschappelijk als maatschappelijk terrein. Niet alleen zijn voorteffelijke functioneren als hoogleraar, maar juist ook de waardering voor zijn maatschappelijke en ideële opstelling in de vele activiteiten buiten zijn eigenlijke functie, heeft de faculteitsleiding doen besluiten de heer Terwindt voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding.

Informatie: Ria van der Linden (030) 253 7457 of 253 2044.

Communicatie Service Centrum, Heidelberglaan 8, 3584 CS Utrecht, Telefoon (030) 2533550 of 2532572 Mediavragen per Email: UUmedia@csc.usc.uu.nl

Deel: ' Prof. Terwindt ontvangt koninklijke onderscheiding '
Lees ook